Rapport från Kommunfullmäktige 2015-10-28

Rapport från Sjöbo kommunfullmäktige

1) Första punkten på dagordningen var ”Information om flyktingsituationen”
Mötets ordförande inledde med att säga att det här är faktainformation ingen åsikts diskussion sedan lämnade han över till kommunens sakkunniga
Petra West Stenqvist biträdande chef Familjeförvaltningen.

Sjöbo tar emot 25 vuxna om året riktvärdet för kommunens storlek är 45 vuxna.
Flyktingar väljer inte Sjöbo eftersom de inte finns så många anhöriga. Kommunen kommer att få ett högre antal framöver. SÖSK kommunerna samarbetar m arbetsförmedling och länsstyrelsen. Just nu är det många ensamkommande. En propp i Iran mestadels från Afganistan för att undgå att bli värvade till militärtjänst. 55% kommer från Afganistan och resten från Syrien. De ungdomar vill klara sig vill studera och fortsätta och lyckas. 22000 hittills tagits emot i år varav 19000 pojkar. Prognosen för året är 30000. Nästa år 24000. Malmö och Trelleborg ankommer 100 per dygn. 55% försvinner troligen tar de sig vidare till släktingar. Beräknat till 24000 barn nästa år. Boende är problem. Trelleborg och Malmö är ankomstkommuner. Men andra kommuner har hjälp till med boende. Sjöbo kan också hjälpa till. 55% har försvunnit vidare från Malmö och Trelleborg antagligen till personer i deras nätverk i Andra länder. Barnen anvisas vidare från transitboendena till andra kommuner. 55 st barn anvisade till Sjöbo just nu. Alla kostnader betalas av Migrationsverket. Lycksökare kan finnas hos hvb-hemmen. Kommunen förtätat hellre än att sätta barn hos vissa eftersom det kostar för mycket. Kortsiktigt transitboende hade kunnat anläggas i Sjöbo. Men från Trelleborg vill de att vi ska ta emot de 55 anvisade. Ingen efterfrågan efter transitboende just nu. Frågor från ledamöter Frågor ställdes av: Lars Tilly (SD), Cecilia Olsson Carlsson och Ann-Sofi Bodström (S). Var tar de 55% vägen? Svårt att hålla reda på dem. Troligen tar sig vidare till annat land. Hur många registreras? De arbetar sig emot att ta sig i kapp. Systemen förbättras. Tolkar? Dari farsi. Tolkservice. Telefontolkning. Google translate. Varför behövs inte transitboende i Sjöbo och andra ställen längre? Trelleborg och Malmö har fått avlastning av tex Tomelilla och Lund. Har bättre koll på hur många det faktiskt är. Hvb-hem kan sollas bort för att de anses vara lycksökare. Men kommunen utreder hemmen för att utreda hur seriösa de är.

2) Delårsrapport 2

Ekonomi chef Ann-Christine Walmeus redovisade andra delårsrapporten: hon inledde med att säga att: -Nämndernas resultat på rätt väg och Avvikelsen från budget liten. Intressant var att hon specifikt tog upp att resultatutjämningsreserven RUR är på 77 milj och att det läggs ytterligare 10 milj i år. RUR behöver inte bli större. Läge för investeringar?
Positivt är att arbetslösheten minskat till 5,5%. 11 bygglov för småhus har godkänts och 4 tomter sålts. Flyttnetto i är 40 pers. Negativt är skolan och endast 67%  klarar kunskapskraven i nionde klass. Kommunen är plats 238 av landets 290 när det gäller skolan. Oönskade deltider har klarat det inom vård och omsorg men för 6 personer inom familjeförvaltningen har fortfarande oönskad deltid. Alltså är målet inte uppfyllt. Långsjukskrivningen ökar och mer för kvinnor

SD yrkade på tillskott till gymnasieskolan och äldreomsorgen. Våra äldre och barns bästa.

3) Plan för central krishantering i SÖSK vid störningar och extraordinära händelser (se plan längst ner). Kanslichef Helen Odell redogjorde kort för innehållet. Krishantering kommer ske centralt för de fyra kommunerna. Kommundirektören får en nyckelroll och delegerar via säkerhetsansvarig. Exempel är Naturkatastrofer, pandemi, ITK relaterade , störningar i infrastruktur, terrorism, sabotage, organiserad brottslighet, extraordinära händelser och krig.

4) SD motion om att webbsända kommunfullmäktige mötena besvarades med att det tas upp i budgetsammanhang. Beräknad initial kostnad 70 tkr och sedan 100 tkr exklusive arbetskostnader.

5-9) Nästa års mötesdagar, fyllnadsval, revisorernas genomgångar av ett antal kommunala verksamheter.

F! Summerar: Ett ovanligt långt möte med en mycket bra början med fakta om flyktingsituationen. Viktig markering. Ekonomichefen ger i sina presentationer tydliga hintar om vad hon tycker är viktigt. Central krisplan är bra att veta om att den finns. F! Sjöbo valprogram 2014 fanns förslag om webb-KF-möten tänk att vara överens med SD om det. Intressant.

Anna Broström/Oliver Wallertoft

anna_broström_foto_paul_strömoliver_wallentoft_foto_paul_ström

Plan för central krishantering

Stäng meny