Rapport från Kommunfullmäktige 2015-11-02

  • Inläggskategori:Rapport

FI TAR PLATS!

Inför dagens KF hade vi tänkt pröva tillgängligheten genom att se till att ha fler åhörare än platser i Stora salen. Vi har flera gånger pratat om denna lokal som varesig uppmuntrar till att yttra sig som ledamot eller kunna ta del av mötet som åhörare. Det blev inte tillräckligt med åhörare för att testa gränserna tyvärr, men det var stärkande att se en hel del bekanta ansikten när en klev upp i talarstolen. Åhörarna och vi andras fick förutom mumlande ordförande stå ut med mikrofoner som förde oväsen, talare som inte hördes och tillochifrån allmän oordning.

Introduktion med en underhållande och pedagogisk information om Avfallshierarkin av representant från SySav. Även ÖKRAB.

Briljant presentation av Översiktsplanen av enhetschef Anna Eliasson. Översiktsplanen skickades efter lång harang av Christer Akej (M) på återremiss efter votering där 31 röstade för antagande och 16 (M,SD,KD) för återremiss. En vända till alltså. Det kommer inte att hända nånting, men nästa månad kommer den att kunna antas med samma röstning (första gången krävs bara 1/3 av rösterna för återremiss, men nästa omgång majoritetsbeslut). Kanske tyckte M att de gjorde politiska poäng på att beklaga alla som vill (och har råd) att bygga bostäder längs havet och som nu inte får samma möjlighet. De ifrågasatte även begreppet ”gröna pausområden” och hävdade att det inte var något vedertaget begrepp.

Jag fick använda min basstämma (mikrofonerna fungerade inte längre) för att plädera för ett avslag på extrainsättning med 6 miljoner från kommunen till Kommuninvest AB. Stefan Lamne (M) bemödade sig att gå upp i talarstolen och slå några siffror i huvudet på oss för att bevisa att detta inte ens var diskutabelt.

Camilla Backman (FI) vann till en början bifall hos Anders Johnsson (M) för ett tilläggsyrkande till Allmänt nämndsreglemente för KS att ” ha ett övergripande ansvar för jämställdhets- och antidiskrimineringsfrågor”. Då blev det oro i leden och S bad om ajournering. Karl-Erik Olsson (S) återvände med en plädering för avslag då det ju finns så många viktiga frågor och vi kan ju inte ta upp alla i nämndsreglementet… Att kommunledningen slår sig för bröstet och anser sig vara föregångare vad gäller jämställdhet vägde inte tungt just denna dag. Votering där partipiskan verkade hård i majoriteten och det blev avslag. FI, V och KD(!) reserverade sig.

Vi kunde ifrågasätta och yrka avslag på förslag om prissättning av tomt i Skillinge hamn med motiveringen att den beviljade bevakningslokalen kan bli till bostad om vi inte ser upp och att priset är MYCKET fördelaktigt för köparen (som dessutom tydligen är politiker…) Jag fick inte ens ett bemötande.

Det blev en hel del prat runt administrationen av inkomna motioner där det ett tag upplevdes som att det faktiskt var nån form av mening att de ska beviljas via KF (så har inte alltid varit fallet). När Margarethe Müntzing (FI) ifrågasatte vitsen av att anta motion från SD som gällde skolans ansvar för undervisning om mobbning och kränkningar via nätet då det redan finns lagstadgat vann det inte något gehör och ingen blev riktigt klok på varför vi har den här ärendegången.

Tre ”besvarade” motioner ströks från ärendelistan då nån upptäckt att de egentligen inte var besvarade. Camillas motion om att skapa öppna och lagliga graffitiväggar i kommunen var en av dessa och det hade vi redan insett innan mötet.

Att Gudrun Schymans motion angående bostäder för nyligen anlända inte heller var besvarad upptäcktes inte förrän Staffan Olzon (FI) klart och tydligt relaterade attsatserna till det svävande svaret. Där vann vi gehör och motionen gick på återremiss!

FI tog absolut mest plats under mötet med gott stöd av partimedlemmar bland åhörarna. Mötet och bemötandet tog dock musten ur oss allihop tror jag.

Hanna Dahl, FI ledamot KF Simrishamns kommun
hanna