Rapport från Kommunstyrelsen 2015-10-23

  • Inläggskategori:Rapport

För nämndsmålen, fick vi in ”jämställdhet” när det gäller satsningen på våra offentliga miljöer. Detta känns så gött! Nu kan vi verkligen följa upp detta i investeringarna inom t ex det offentliga rummet. Vi tryckte verkligen på att tillgänglighet trivsel och trygghet kan upplevas olika och fick gehör från Christer Akej (fd. kommunalråd (M) som skrev under CEMR-deklarationen !!!) inget annat parti sa ett enda dugg, vilket säger en del!

Att vi ska köpa vatten för att överleva och expandera är ju sorgligt men vi har inte vatten så det räcker…..men att BARA köpa vatten från Ystad under en kort tid p g a att Lunnamöllans vattentäkt för att ta tillvarata lantbrukarnas intressen för konventionell odling känns kortsiktigt utan nödvändigt framtidsperspektiv.
Vi har inte ens reserv vatten om något skulle hända. Det märkliga under beslutsdiskussionen är att vi skulle ta ett slags förhandsbeslut (avtalet med Ystad har inte ännu lagts fram) som ända motiv var att sända en ”signal” till lantbrukarna ”vi tänker på er!”
Vart finns de goda dialogerna som måste ha förts tidigare? har de funnits överhuvudtaget?
Ingen vill riktigt ta tag i detta och har eller aldrig gjort det, vilket är bekymmersamt!
Noterbart är att Mp inte hade en enda fråga att ställa och röstade med.
F! lade ned sin röst, reserverade sig och skickade in en protokollanteckning: ” På grund av tidigare ställningstagande av Mijöförbundet skickat på remiss den 13 feb. 2013 till Simrishamn med bekräftelser från SBN (19 juni och 16 sept. 2013), att förbjuda bekämpningsmedel på bl a Lunnamöllans vattentäkt från den 1/1 2019, i syfte att skydda grundvattnet nu och i framtiden. Även om Mijöförbundet har öppnat sig senare för kompromisser efter påtryckningar från Lunnamöllans jordbrukare, deltog Feministiskt Initiativ inte i beslutet att förlita sig endast på vatten från Ystad kommun för att trygga framtida generationers behov av tjänligt dricksvatten.”

IVl-projekter att rena avloppsvattnet från bl.a. kemikalier och medicinrester är för närvarande i stand-by för granskning av Konkurrensverket. Vi önskade att en tredje part skulle analysera det, vilket är bra. Det blev återremiss med många påtryckningar, under hela veckan av F! och Fp. Däremot röstade (M) och (SD) mot och ville upphäva Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 11 dec. 2014. Beslut som offentliggjorde hela projektet med IVL-Svenska Miljöinstitutet .

Vid pennorna:
Jacques Öhlund
Ingmarie Jacobsen