Interpellation till Socialnämndens ordförande angående stöd till nyanlända flyktingar, 2015-09-21

Flykten undan terror, våld, vapen och förtryck är större än någonsin. 60 miljoner människor beräknas röra sig bort från våldet. Det finns ingenting som tyder på att situationen kommer att ändras under överskådlig tid. Vapenproduktionen går inte ner, vapenexporten minskar inte, militarismen sprider sig globalt. Den pågående militäriseringen av säkerhetspolitiken står i bjärt kontrast till de verkliga hoten, de mänskliga och de miljömässiga. FN har varnat för att medlemsländernas budgetar slukas av militära kostnader. När pengarna går till vapen i stället för till välfärd läggs grunden till ökad fattigdom och skenande sociala orättvisor. I militarismens spår kommer självutnämnda ledare och terror. Sociala konflikter draperas i både politisk och religiös fundamentalism när konflikterna förses med vapen från likasinnade. Cirkeln är sluten. Aldrig förr har så många varit på flykt undan det väpnade våldet.

En bråkdel av de stora flyktingströmmarna når Sverige och vi kan räkna med att det kommer att se ut så under överskådlig tid. Vi är många som gläds över att Sverige, i förhållande till många andra länder, respekterar asylrätten och öppnar dörren för prövning. Vi är flera som gärna sett att regeringen gjorde mer. Beskickningar och konsulat kunde t.ex. utfärda humanitära visum, helt i linje med vad FN:s flyktingorganisation efterfrågar, och flyendes pengar kunde gå till flygbiljetter i stället för till livsfarliga farkoster över Medelhavet.

Simrishamn är en del av Sverige och Sverige är en del av världen. När människor kommer hit har vi all anledning att öppna inte bara våra hjärtan utan också våra dörrar till gemenskap och trygghet i samhället. Samhällsorientering är grundläggande men har inte fungerat i Simrishamn detta år. Ekonomisk rådgivning, kunskap om bank- och avtalssystem, kontakter med myndigheter och vårdinrättningar är andra centrala delar. Barnperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet, även flyktingmottagandet.

Frivilliga krafter gör enastående insatser men allt kan inte skötas av volontärer. Samhället har också ett ansvar och flera uppgifter ligger på socialförvaltningen. Min fråga till socialnämndens ordförande är:

Hur har verksamheten kring flyktingmottagandet utvecklats de senaste åren och vilken beredskap, vilka resurser, finns det för en fortsatt positiv utveckling?

Simrishamn den 21 september 2015
Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ

Läs interpellationen i pdf-format här.

Stäng meny