Rapport från Kommunfullmäktige 2015-08-31

  • Inläggskategori:Rapport

I huvudet på en medborgare
Ikväll har jag satt på mig icke-politiskt-aktiv-medborgare-glasögon och refererar från
kommunfullmäktigmöte i Simrishamn.
Vad säger karln därframme? Han som är ordförande (Håkan Erlandsson, C). Han
pratar snabbt och grötigt och som tur är protesterar fyra damer som representerar FI.
Osäkert om jag förstått bättre som infödd österlenbo.
Två frågor ställda av en moderat (Christer Akej) ställs till samhällsbyggnadsnämndens
ordförande (Carl-Göran Svensson, C). Den ena gäller kostfrågan och den andra
investeringar i underhåll av gator, vatten, torg, belysningar. Representanten för
moderaterna tycks titta mycket på siffror och jag har svårt att förstå vart han vill
komma. Räknar de fel på förvaltningen? Tycker han inte att vi ska göra några
investeringar? Vi måste väl underhålla viktiga funktioner?
Gudrun Schyman (FI) har skrivit en interpellation och undrar vad kommunen gör för
att förbättra situationen för nyanlända och efterlyser en hållbar planering av bostäder
för dessa människor. Svaret från kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd,
Karl-Erik Olsson (S) låter mycket positivt. Simrishamns kommun är ett föredöme!
Det arbetas för fullt på detta. Konstigt att det inte stämmer överens med de
erfarenheter som jag hör från nyanlända och aktiva i frivilligorganisationer.
Camilla Backman (FI) önskar få ett förtydligande av varifrån pengar tas för ett bidrag
till bokcaféverksamhet i byarna. Jag läser underlaget i handlingarna och undrar även
jag. Jag reagerar på att påpekandet inte tas emot för vad det är – en begäran om
tydlighet. Är det inte just Tydlighet som var ett av ledorden i den nya majoritetens
kommunikationspolicy?
Margarethe Müntzing, även hon från FI (är det inga partimedlemmar i andra partier
som ifrågasätter ärenden?) efterlyser en mer inkluderande text vad gäller ungdomar i
det framtagna ungdomspolitiska handlingsprogrammet för Simrishamns kommun vad
gäller kön, etnicitet och funktionalitet. Verkar vettigt. Det blir ingen debatt, men FI
skriver en reservation.
Så kommer vi då till ärende 16! Nu ser jag fram emot årets livligaste debatt eftersom
det gäller beslut om skattesats och budgetramar för nästkommande år. Detta är ju
medlet för att visa vad vi vill med Simrishamns kommun! Men vad händer nu? KarlErik
Olsson (S) slår sig för bröstet och berättar hur bra Simrishamns kommun är.
Tabellerna och siffrorna i underlaget är tydligen ett bevis för just det. Men vilket
samhälle är det han vill att vi ska ha? Jag lyckas inte förstå det vare sig genom att titta
i tabeller eller höra vad han säger. Christer Akej (M) tycks räkna väldigt mycket. Han
har tydligen likasinnade bekanta för han hävdar att skattesatsen i kommunen är en
avgörande faktor för människors vilja att bosätta sig i kommunen. Jag som fått
uppfattningen att de som räknar på det sättet väljer (och har möjlighet att välja) att
skriva sig i s.k skatteparadis? Han själv och hans partikamrater ställer sig dock
bakom majoritetens förslag på oförändrad skattesats och föreslagna budgetramar.
Gudrun Schyman (FI) är den enda som tillsammans med sitt parti lämnat in ett annat
förslag med ökad skattesats och förklaring till vilka satsningar som bör prioriteras.
Hon är klar och tydlig och jag förstår att hon vill ha en kommun där vi alla kan färdas
väl – oavsett kön, etnicitet och funktionalitet. Varför avfärdas detta som orealistiskt
av både majoritetens representant (Karl-Erik Olsson (S) och Christer Akej (M)?
Varför använder de inte tillfället för att förklara för oss medborgare vilket samhälle de
vill ha? Gudrun Schyman (FI) undrar även hon varför de gömmer sig bakom siffror
och tabeller och inte har en öppenhet i budgetberedningen som vi medborgare kan ta
del av.
Det ligger med en bilaga till handlingarna med ett protokoll från MBL förhandlingar
med fackliga organisationer vad gäller majoritetens budgetförslag. Oenighet
föreligger och de fackliga organisationerna yrkar bl.a ”Inom flera yrkeskategorier;
lärare, ingenjörer, vårdpersonal, socionomer m.fl är rekryteringsbehovet stort. Man
byter även arbetsplats och kommun för att höja sin lön. Vi vill att ni tar höjd för att
klara av att möta denna konkurrens så att verksamheterna kan försörjas med behörig
och kompetent personal.” Detta vill nog även Eje Hellerstedt (V) understryka när han
bifaller budgetförslaget från FI och även poängterar införandet av 6-timmars
arbetsdag för vård- och omsorgspersonal.
Även SD har faktiskt lämnat ett eget förslag på både skattesats och budgetramar. Vi
kan alla konstatera att siffrorna är helt identiska med majoritetens förslag. Således
bifall.
Den livliga och livgivande debatt som jag såg fram emot uteblir. Resten av ärendena
verkar vara av rutinkaraktär. Jag är besviken.

Hanna Dahl
medborgare i Simrishamns kommun

 

hanna