Rapport från Kommunstyrelsen 2015-08-19

  • Inläggskategori:Rapport

Skepp och hoj!

Återsamling efter sommaruppehåll. Kanslichefen har som uppgift att göra intern kontroll vad gäller uppföljning av ärenden och huruvida korrekta beslutsunderlag finns som underlag för politiken. Detta ska redovisas för Kommunstyrelsen sex gånger per år. Ofta läggs handlingar på bordet, det vill säga vid sittande bord, utan att vi fått del av underlaget innan mötet. Så även idag.

En märklig presentation av ett hyresavtal vad gäller möteslokalen Skeppet. Upprinnelsen är ett medborgarförslag om att se över taxan och minska kostnaden så att det blir möjligt för ideella föreningar och medborgare att hyra lokalen för evenemang. Vägen har gått via Samhällsbyggnadsnämnden där de insett att lokalen behöver renoveras och göras mer attraktiv och användbar. Kommunen hyr på långtidskontrakt (fram till 2030) av kommunen (dvs SIFAB). En av tjänstemän skapad slutprodukt utmynnar i ett tredjehandskontrakt med lokal, namngiven entreprenör som erbjuds hyra Skeppet för en årshyra som i sammanhanget är en spottstyver. Entreprenören skulle sedan kunna hyra ut i fjärde hand till en icke kommunalt fastslagen taxa. Det blev en konstig vändning av det medborgarförslaget! Vi var lyckligtvis många som reagerade och beslut togs enbart att lokalen ska upprustas och utrustas med kök. Den påbörjade diskussionen om hur kommunen bäst förvaltar denna lokal kommer att fortsätta vid nästa Kommunstyrelse för beslut om fortsättning. Detta kunde ha blivit (eller kan bli?) en riktigt smutsig affär.

I övrigt var det STORA ärendet fastställande av skattesatsen och ramarna för kommunens budget. Det var med stolthet jag yrkade på en skattehöjning med 50 öre och att anta Fi:s budgetförslag. Ett budgetförslag som kändes imponerande genomtänkt och presenterat på ett sådant sätt att en förstår vilken POLITIK vi vill driva. Till skillnad mot majoritetens förslag som enbart innehåller siffror och tabeller. Icke förvånande även förslag på oförändrad skattesats. Till och med Moderaterna var nöjda med majoritetens förslag. Ett sansat budgetförslag var kommentaren. Och siffrorna i tabellerna stämde tydligen rent matematiskt för Christer Akej (M) hade inget att påpeka. SD reserverade sig för att inkomma med ett eget budgetförlag i slutet av veckan. En ledamot nära mig vid bordet hade velat rösta för Fi:s förslag, men hen fick inte. Jag hade velat diskutera mer om budgetarbetet, men blev hänvisad att vänta tills ärendet kommer upp i Kommunfullmäktige.

Jag märker att det gör skillnad att våga fråga och ifrågasätta. Samtalsklimatet i sammanträdesrummet blir bättre och flera ledamöter uttryckte sin uppskattning. Tillsammans kan vi påverka!

Just nu ser jag fram emot höstens politiska arbete!

Läs Feministiskt initiativs budgetförslag för 2016 här.

Hanna Dahl
Ersättare i kommunstyrelsen för Feministiskt initiativ

hanna