Rapport från Kommunstyrelsen 2015-06-17

  • Inläggskategori:Rapport

Ideologin bakom en konstgräsplan

Vi måste erkänna att vi inte var väl förberedda till KS denna gång. Det var tur att Gudrun kunde ägna lite tid innan mötet för att med den skarpa blicken sålla i de 34 ärendena.

Egentligen hade vi inte tänkt reagera på ärendet som gällde Open House Österlen. Ett projekt med lokal i Ystad som förväntas kunna fånga upp unga män(niskor) på glid. Kommunalrådet hade ursprungligen en tanke om att ett bidrag på 250 000 kr kunde tas från den sociala investeringsfonden. Det går dock inte eftersom ramarna för det gäller projekt med Simrishamns kommun. Vi drog öronen åt oss när majoriteten (eller framför allt ledamöter av KSAU som fått en presentation av detta direkt av initiativtagaren – en kändis) presenterade något som inte var genomtänkt och verkade bländat av just någon form av kändisglans. Lena Ivarsson (FI) fällde en bra kommentar om att vi gärna ser samma positiva anda till att satsa på mobila fritidsledare i kommunen. Det slutade med att vi reserverade oss och kommer att skriva en protokollsanteckning där vi poängterar hur viktigt det är för dessa ungdomar att ha samlingsplatser. Utan att behöva ta sig till Ystad. Moderaterna reserverade sig också – på något andra grunder, men en del åsikter delade vi.

Budgetförslag för Kommunstyrelsen 2016-2018 lades fram. Vi avstod från att delta i beslut och hänvisar till vår egen kommande budget.

En del diskussion rörande Arkitektur och Kulturmiljöprogram. För mig så lät det som teknikaliteter, men eventuellt så kan en se det som en demokratifråga när vi nu upplöser den styrgrupp som funnits.

Ännu en vända med Kivik Art Centre där det under mötet framkom att majoriteten röstade igenom ett bidrag på 40 000 kr i år. Bara det var positivt, men vi reserverade oss och yrkade för de 90 000 kr Kivik Art Centre ansökt om. Diffusa svar om att regionen ändå kan gå in med sitt bidrag om det finns ytterligare finansiärer. Vi hoppas det håller! Thomas Hansson (MP) klargjorde redan på informationsmötet innan kommunstyrelsen att Kivik Art Centre faktiskt finns med i Översiktsplanen.

Tydligen har det varit många vändor runt det planerade Sjöfartstråket. Den lilla strandremsan som inbegrips är av kulturhistoriskt värde. Ett enigt KS beslutade om en viss ändring och reduktion av antalet meter som trätrapporna kommer att täcka. För en tidigare oinvigd (jag själv) så verkar planen mycket lovande.

Varför Simrishamns kommun ska lägga 2,6 miljoner kronor på att köpa konstgräsplanen i Skillinge av ett privat bolag och vilken nytta kommunen har av det fick vi aldrig något svar på. I alla fall inget klart svar. Det blev en lång debatt och Moderaterna föreslog i enlighet med sin politiska ideologi att Simrishamn istället borde sälja den nyanlagda konstgräsplanen i Simrishamn! Det innebär att både FI och M reserverade sig, men på vitt skilda grunder. SD rådfrågade oss innan mötet och tycktes vara av samma åsikt som oss, men reserverade sig inte av oklar anledning eller bara oförstånd.

Barn- och utbildningsnämndens överskridande av budgeten fanns med som olika ärenden. Vad jag förstår så har det framkommit en lösning vad gäller drift, men ej investeringar.

Christer Akej (M) tömde oss på den lilla energin vi hade kvar genom att åter kritisera och gå igenom prioriteringar inför investeringssatsningen för att undvika kapitalförstöring inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nu är det sommar!
Hanna Dahl
Ersättare för Feministiskt initiativ i Simrishamns kommunstyrelse

hanna