Rapport från Kommunfullmäktige 2015-05-25

Långt och aktivt kommunfullmäktige i Simrishamn

Denna gång var luntan med ärenden inför KF så tjock och tung så vi fick avhämta den på rådhuset. 47 ärenden och med tanke på vår representation med 4 ledamöter så hade vi hög aktivitetsnivå.

Gudrun Schyman (F!) ställde en fråga ang. situationen för flyktingar/nyanlända. Framförallt vad gäller bostadssituationen. Kommunen har ett startat samarbete med både migrationsverket och arbetsförmedlingen och det finns helt klart en vilja till att lösa detta så att så många som möjligt väljer att etablera sig i kommunen.

Svaret på F!s interpellation ang stadskärnans ev utarmning pga det nya handelsområdet besvarades av Karl-Erik Olsson (S) med en övertygelse att detta kommer att stimulera besöksnäringen även inne i staden. Vi saknade en helhetsplan på hur vi vill se att stadens rum används och är tillgängligt för alla.

Vi fick ett utförligt svar från SN ordförande Pia Ingvarsson (S) ang uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utövare. Misstag att det inte gått även till andra nämnder, vilket var intentionen. Utförligt svar, men vem som är ansvarig för uppföljning och vad som egentligen följs upp vad gäller jämställdhet fick vi inget svar på.

Det största tumultet och förvirringen uppstod i och med revisionens granskning av KS arbete under förra året. Nuvarande KS lämnat ett svar om att den allvarliga anmärkning som 3 av revisorerna gett (och som bl.a rörde kommunens hantering av KIMO) borde avvisas. Lena Ivarsson (F!) lyckades ena KF runt en formulering som ändå tar anmärkningen i beaktande och beskriver det förbättringsarbete som är på gång. Christer Akej (M) försökte lägga allt till handlingarna. Mest förvirrad var nog KF ordförande Håkan Erlandsson (C).

Inte förrän nu kunde vi p.g.a revisionsberättelsernas rundgång anta kommunens årsberättelse. Gudrun Schyman (F!) efterfrågade avsaknaden av redovisat jämställdhetsarbete som ju enligt CEMR deklarationen borde genomsyra hela kommunens arbete. Lång polemik med både opposition och majoritet.

Camilla Backman (F!) är fortfarande pigg och på gång när klockan börjar närma sig tio och vi redan hållit på i fyra timmar. Ifrågasätter otydligheter i ytterligare riktlinjer vad gäller sociala investeringar och försvarar vänsterns motion ang om att Simrishamn bör ansöka om att bli en Fairtrade City. Hjälper tyvärr inte, men blev en reservation från F! mot avslag.

Nånstans mellan de två punkterna batalj mellan representanter från M och resten. Äntligen ett beslut från kommunen om en rejäl investering för att undvika kapitalförstöring av kommunens anläggningar. Christer Vigren (ÖP) var uppklädd och med röd slips för att manifestera att detta var en vändpunkt. Utökat lånetak för genomförande fick dock moderaterna att se rött så de blandade ihop alla möjliga argument som talade mot utökad investeringsbudget – samtidigt som de bedyrade att de ville se investeringar, men med mer detaljerad plan vilka projekt det gäller. Vi andra tyckte att det gick att läsa i handlingarna. Votering där M och KD reserverade sig. SD och V gick på majoritetens linje. Gudrun Schyman (F!) var briljant och rolig och vi röstade naturligtvis för denna satsning.

Vad gäller dokumentet ”Hållbar inflyttning” så innehöll tjänstemannaskrivelsen många formuleringar från F!s förslag. Camilla Backman (F!) yrkade på tillägg med en mening som betonar vikten av lokal för kulturella aktiviteter, men sen åkte alltihop på återremiss och jag måste erkänna att jag inte hängde med på den svängen… klockan närmade sig halv tolv.

Fjorton timmar tidigare hade jag då anlänt till kommunhuset till en arbetsdag med KS. Vi var bara åtta stycken som noterat dagen när KS ordförande nämnde detta i förbifarten på ett KS möte i januari. Whoops! De hade glömt att skicka ut kallelse! Sorgligt eftersom dagen ägnades åt att utarbeta mål för KS arbete. Eftersom gruppen var liten blev det mycket prat mellan alla deltagare och kommunchef Diana Olsson tyckte att hon fick med sig mycket material för att strukturera en första plan. Det blir en till arbetsdag i september. Kallelse utlovas!

Hanna Dahl
Ledamot i KF och ersättare i KS för Feministiskt initiativ

hanna

 

Stäng meny