Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2015-05-21

  • Inläggskategori:Rapport

Samhällsbyggnadsnämndens möte bjöd på nyttig information som blir värdefull att ha med sig på jämställdhetskongressen nästa vecka. Naiv som jag är och alltid kommer att vara så trodde jag verkligen att NU kommer det att ske! Att äntligen få in kön när det gäller t ex investeringar i samtliga offentliga miljöer.

Vi delades in i grupper,och jag hamnade i ”demografi-gruppen” där vi utifrån kommunfullmäktiges fokusmål skulle försöka sätta mål för nämnden. Två av oss fyra i gruppen visade inget speciellt intresse tyvärr, men vi andra två tuggade på med kommundirektörens inspirerande information i färskt minne.

Vi fick ihop följande:
”Att utveckla trygga, tillgängliga och trivsamma offentliga mötesplatser. Dessa ska planeras med god insikt hur resurserna fördelas utifrån kön, och att alla medborgare ska känna sig inbjudna med fokus på unga, äldre, funktionalitet, etnicitet och religion.”

Dessa mål är  mätbara vilket är nog så viktigt, de är även specifika, realistiska och lär bli accepterade eftersom skattekronor ska fördelas så rättvist som möjligt.

Moderaterna höll inte med, men att sedan Socialdemokraterna uttryckligen sa att de håller med Moderaterna i detta kom som en överraskning!

Samtidigt läste jag upp informationen på kommunens hemsida när det gäller den kommande jämställdhetskonferensen uttalat av vårt kommunalråd (S): ”Att Länsstyrelsen, Region Skåne och Kommunförbundet vill förlägga en jämställdhetskonferens till Simrishamn är ett bevis på att vi har jobbat på rätt sätt och målmedvetet under många år med jämställdheten i vår kommun”

Inte nog med det utan personen som själv skrev under CEMR-deklarationen var samme man som blankt sa nej från Moderaterna.

Det går även att läsa att kommunen aktivt jobbar med dessa frågor i samtliga förvaltningar för att kvalitetssäkra och utveckla våra verksamheter utifrån ett jämställdhetsperspektiv… fortsättning följer inför beslut 11/6.

När det gällde INTERNKONTROLLEN så hade vi lagt till ett stycke som talade om vad den bör innehålla:
”Internkontrollen utgår från övergripande riskbedömningar på olika områden, alltså inte enbart den ekonomiska situationen. Det gemensamma uppdraget för den politiska och professionella ledningen är att tillsammans samverka för att servicen till medborgarna ska vara rättvis, effektiv och hållbar. Av ovan nämnda anledning är det av stor vikt att integrera jämställdhetsperspektivet vid offentliga upphandlingar för att på så sätt säkerställa att kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service och rättvis fördelning av den offentliga finansierade verksamheten.”

En självklarhet kan man tycka, men det TOTALSÅGADES av samtliga på mötet.

Så går det till i vår kommun där det på ett målmedvetet sätt har arbetats med jämställdhet under LÅNG tid enligt nuvarande kommunalråd, och ett före detta kommunalråd som undertecknade CEMR-deklarationen 2009.

50 % av kommunens innevånare uteslutits från att ha samma rätt till trygghet, tillgänglighet och trivsel i de offentliga miljöerna
som kommunen ska tillhandahålla, eftersom ingen vill veta vad de tycker och tänker, och inom politiken är det lika illa ställt.

Ingmarie Jacobsen
Ersättare för Feministiskt initiativ
Samhällsbyggnadsnämnden Simrishamn

ingmarie