Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående att skapa öppna och lagliga graffitiväggar i kommunen, 2015-05-19

Simrishamns kommun har i ett lyckat samarbete med en lokal fastighetsägare gett plats åt konstnären Carolina Falkholt och hennes gavelmålning ”Armlängds avstånd” i Simrishamns centrum. Vi tycker detta är mycket lovvärt och vill nu att kommunen tar nästa steg och inför allmänna lagliga graffitiväggar på olika platser i kommunen. Vi vill genom lagliga väggar och utrymmen uppmuntra till kreativt skapande och stötta en spännande och angelägen konstform som ofta utövas av unga människor på svåråtkomliga platser och i skymundan. Simrishamn kan här ansluta sig till den allt större skara kommuner som öppnar lagliga graffitiväggar för att möjliggöra för medborgare att fritt uttrycka sig och ta del av andras skapande i en öppen form. Även om graffiti i sitt ursprung kan vara en provocerande konstform är det först och främst en form av gatukonst som med texter och bilder kommunicerar i det offentliga rummet. Flera undersökningar visar att fria väggar inte bidrar till att öka illegal graffiti utan snarare tvärtom.

I och med den stundande gatukonstfestivalen Street Art Österlen som sker i juli i sommar kommer denna konstform få mycket uppmärksamhet lokalt och nationellt.

Vi tycker därför att det är ett utmärkt tillfälle att besluta om att uppföra lagliga graffitiväggar till gagn för alla kommunens medborgare.

Vi yrkar att fullmäktige beslutar ge lämpliga nämnder i uppdrag att i dialog med ungdomar och intresserade medborgare och fastighetsägare utse lämpliga lagliga ytor för graffiti på olika platser i kommunen.

 

Camilla Backman
Feministiskt initiativ
Ledamot kommunfullmäktige
Simrishamns kommun

 

Läs motionen i pdf-format här.

Stäng meny