Motion angående konstnärshus och kollektivverkstad på Skansenområdet, 2015-05-06

För en tid sedan inlämnades ett medborgarförslag från Ann-Margrete Clarén och Maj Ström om att göra om Västra Parkskolan till ett Konstnärshus med ateljéer och verkstäder. Vi tycker det är ett utmärkt förslag som går att utveckla, men på grund av den kommande försäljningen av Västra Park föreslår vi en annan byggnad.

Byggnaden som vi föreslår ligger bredvid det föreslagna framtida Museimagasinet/ Konsthallen i Lyckebyhuset på Garvaren i Skansenområdet.

Denna trälänga används som lagerbyggnad men har alla förutsättningar att passa som Konstnärshus med kollektivverkstad, ateljéer och dessutom replokaler för musik och teater. Detta är lokalbehov som i stor utsträckning efterfrågas av verksamma professionella och amatörer i vår kommun.

Byggnaden är intressant ur ett industrihistoriskt perspektiv och bör bevaras. Lokalytan är uppskattningsvis ca 500 kvm och skulle rymma mängder av olika verksamheter. Byggnaden är i behov av viss upprustning, men verksamheternas art gör att man kan hålla renoveringskostnader nere och behålla byggnadens nuvarande karaktär. Vad gäller utrustning för exempelvis skulpturarbete kan ett regionalt samarbete med kollektivverkstan i Malmö sökas. Utrustning från den gamla grafiska kollektivverkstan finns magasinerad och tillgänglig här i Simrishamn. Det finns ett stort engagemang i bildandet av en gemensam arbets- och mötesplats för konstnärer och kulturintresserade på Österlen. Kommunen har här ett utmärkt tillfälle att stärka sin profil som en öppen och attraktiv kulturkommun.

Byggnadens läge och den omedelbara närheten till ett framtida Museimagasin/ Konsthall skapar rika möjligheter till synergier och spännande samarbeten. Dessa nya platser för kulturverksamhet och närheten till andra kulturinstitutioner så som Biblioteket, Kulturskolan, Österlenskolan för Konst och Design, Bénka-di, Dancefun och Nova Academy kommer tillsammans med nya bostäder skapa ett fantastiskt, dynamiskt och attraktivt område mitt i Simrishamn. Dessutom är närheten till tåg och bussar idealisk vad gäller tillgängligheten för kommunens medborgare och tillresta besökare.

Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt berörda förvaltningar och bolag att arbeta fram underlag och förslag på lösningar för ett Konstnärshus i nämnda byggnad på Garvaren i Skansenområdet.

 

Simrishamn 2015-05-06
Camilla Backman
Ledamot, kommunfullmäktige
Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.