Motion angående utveckling av kommunfullmäktigepresidiets politiska ledning, 2015-04-27

Kommunfullmäktige är det högsta politiska organet i den lokala demokratin. Där ska de strategiskt viktiga frågorna avgöras. Där ska medborgarna kunna följa den politiska diskussionen. Där ska de politiska partierna öppet redovisa sina åsikter.

Fullmäktige är alltså inte en politisk instans underställd kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är underställd kommunfullmäktige och ska bereda de frågor som sedan ska beslutas i fullmäktige.

För att den politiska processen ska bli så öppen och tillgänglig som möjligt, både för medborgare och politiska partier krävs det att presidiet i kommunfullmäktige planerar och leder arbetet under mandatperioden och tydligt kommunicerar sina ambitioner.

Feministiskt initiativ yrkar därför att:

  • presidiet för Simrishamns Kommunfullmäktige presenterar en plan, ett kalendarium, där det klart framgår vilka tunga politiska frågor som ska avgöras under mandatperioden

 

Simrishamn den 27 april 2015
Camilla Backman, ledamot i kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ
Hanna Dahl, ledamot i kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ
Lena Ivarsson, ledamot i kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ
Gudrun Schyman, ledamot i kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

Läs motionen i pdf-format här.