Motion angående bostäder för nyligen anlända, 2015-04-28

Simrishamn tar emot förhållandevis många flyktingar. Det är uppskattat, inte bara av de som kommer hit utan också av flera av oss som bott här länge. Vi är många som anser att människor som flyr undan våld, vapen och förtryck alltid ska kunna utöva sina universella rättigheter, dvs. söka asyl, och vi är glada över att Sverige är ett land som värnar den rätten och att Simrishamn är en kommun som omsätter den rättigheten i praktisk handling.

För nyanlända kan väntan på att få sin sak prövad kan ibland vara onödigt lång och boendet under väntan vara spartanskt i överkant. Men det stora problemet börjar när personen fått sitt uppehållstillstånd. Det finns ingenstans att bo. Många blir kvar på förläggningar, under långsiktigt omöjliga former. Har jag ingen mantalsskrivningsadress får jag ingen språkundervisning och då blir det svårt med jobb, osv. Bostaden har en central roll i etableringsprocessen.

Simrishamns kommun behöver fler invånare. Det är alla överens om. Det kommer att komma många nyanlända hit som inget hellre vill än att stanna kvar. Nyckeln är bostaden.

Simrishamns kommun har ett kommunalt bostadsföretag, SIMBO, och ett kommunalt fastighetsbolag, SIFAB. Bägge dessa bolag kan vara aktörer för att lösa problemet med bristen på bostäder. Kommunen behöver flexibla lösningar med billigt och bra boende av en typ som lätt kan omvandlas för olika målgrupper. Nu är den mest akuta målgruppen de nyanlända men det finns både unga och äldre som är i behov av mindre och flexibla bostadslösningar.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

  • att Kommunen, i samarbete med SIMBO och SIFAB, snarast gör en kartläggning av bostadsbehovet, innefattande nu nyanlända och utifrån Migrationsverkets prognos för framtiden.
  • att arbetet med projektering påskyndas och läggs in i kommande investeringsplaner och investeringsbudget.
  • att kommunen lånefinansierar satsningen genom att i årets budgetprocess höja lånetaket.

 

 

Simrishamn den 28 april 2015
Gudrun Schyman
Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.