Rapport från Kommunstyrelsen 2015-04-15

  • Inläggskategori:Rapport

Kändes faktiskt härligt att vara tillbaka i hetluften i kommunstyrelsen igen efter min sjukdomsperiod.

Många ärenden stod på agendan, men få var kontroversiella. Dock blev jag bortfintad av ordförande när det kom till Vänsterns motion om att kommunen skulle utlysa sig som Fare Trade-kommun. Frågan var förberedd av kommuntjänstemän som var positiva, KSau hade inte tagit ställning och frågan gick öppet till KS. Resultatet blev att vi avslog motionen!

Jag blev arg när jag insåg det och menade att det skulle presenterats varför de hade en avvikande åsikt än tjänstemännen innan vi röstade, men Karl-Erik Olsson (S) tyckte inte att de hade någon skyldighet till det. Två orsaker ser jag: att Karl-Erik mumlade och att jag var ringrostig.

Nästa fråga var jag dock mer alert på och det var budgetmallen som vi hade ett tilläggsyrkande på där vi förtydligade på punkt efter punkt vikten av gender budgeting. Först trodde jag faktiskt att det fanns en chans, men efter att alla ajournerat sig för att läsa punkterna kom de tillbaka och röstade för det liggande förslaget. De trodde att det skulle bli för jobbigt för tjänstemännen i kommunen att följa så många principer för jämställdhet sa majoriteten och Christer Akejs (M) menade att det borde i så fall tas med fler parametrar än kön (där orkade jag inte ens kommentera hur dumt han resonerade mot sin egen grundfilosofi). Jag ensam röstade för.

Som sagt, roligt ändå att vara tillbaka igen och det tror jag övriga KS också tyckte för det är ju ändå människor bakom maskerna.

 

Lena Ivarsson
Kommunstyrelsen för Feministiskt initiativ

lena