Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående tillgängligheten i Simrishamns kommun, 2015-03-18

Tillgänglighet används för att beskriva olika svårigheter, brister och andra eventuella hinder som kan finnas i vår fysiska och virtuella miljö, inom idrott, kultur, IT och kommunikation, i kollektivtrafiken, bostäder, handel och service.

Kan alla i vår kommun oavsett kön, ålder, funktionalitet, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och könsidentitet ta del av det som erbjuds? Om kommunen önskar bli tillgänglig så är det t.ex. på sin plats att se/komma in/uppfatta vad som sägs i vårt parlament, på kommunfullmäktigemöten. Detta fungerar inte i dag.

Diskrimineringslagen har nu sedan den 1:a januari 2015 även inkluderat otillgängligheten som en diskrimineringsgrund.

Feministiskt initiativ föreslår:
• Att kommunen utarbetar en hållbar tillgänglighetsplan som inkluderar alla, inom alla
områden.

• Att samverkansgruppen för hälsa, trygghet och tillgänglighet ges större möjligheter att medverka vid planering och att gruppen utökas med tanke på vilka som bor och verkar i kommunen.

• Att samtliga förvaltningar medverkar i samverkansrådet och kommunen utser en nyckelperson som ansvarar för både planering och bevakning av samtliga diskrimineringsgrunder.

• Att samtliga Kommunfullmäktigemöten webbsänds (se Halmstad modellen).

 

Simrishamn den 18 mars 2015
Gudrun Schyman,
Ledamot av Kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ

 

Läs motionen i pdf-format här.