Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående stadskärnans framtid, 2015-03-02

Planerna på ett nytt handelsområde vid östra infarten till Simrishamn, Simris 206:1, har nu avancerat. Bygglovsansökningar finns från intresserade företag. Samtidigt finns en oro hos affärsidkarna inne i Simrishamns stadskärna. Frågan man ställer är hur det nya affärsområdet kommer att påverka stadskärnan och verksamheterna där. Det finns erfarenheter från andra städer som visar på att en utarmning av stadskärnan kan bli följden. Tomma butikslokaler är redan nu ett problem i Simrishamn. Och om befintlig dagligvaruhandel flyttar, t.ex. COOP, hur kommer det att påverka kringliggande bostadsområden?

Inför beslutet om ett nytt affärsområde lät kommunen Handels Utredningsinstitut (HUI) göra en undersökning. Den visade att ett område med butiker för sällan-köp, t.ex. tvättmaskiner och kylskåp eller andra vitvaror, troligen inte skulle påverka den befintliga handeln negativt.

Som etableringsplanerna nu har utvecklats är det inte fråga om sällan-köp utan snarare dagligvaruhandel.

Jag vill därför ställa följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande:

– Finns det ett mer aktuellt beslutsunderlag, inklusive konsekvensanalys, som visar på stadskärnans utveckling vid en etablering av dagligvaruhandel på Simris 206:1?

– Vilka åtgärder är kommunledningen beredd att vidta för att förhindra en eventuell utarmning av stadskärnan?

– Vilka åtgärder är kommunledningen beredd att vidta för att befintliga bostadsområden i södra Simrishamn även i fortsättningen ska ha tillgång till dagligvaruservice?

– Hur ska samarbetet med stadskärnans butiksägare, fastighetsägare och företagarförening stärkas inför de framtida utmaningarna?

 

Simrishamn februari 2015
Gudrun Schyman, kommunfullmäktigeledamot
Feministiskt initiativ

 

Läs interpellationen i pdf-format här.

Stäng meny