Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående införande av sex timmars arbetsdag för offentliganställda inom vård- och omsorg i Simrishamns kommun, 2015-02-26

Simrishamns kommun har tagit beslut om att alla offentligt anställda ska ha rätt till heltid. Vi anser att kommunen ska våga gå ett steg ytterligare och erbjuda anställda inom vård- och omsorg 6-timmars arbetsdag som heltid. Det finns aktuella exempel inom t.ex. Göteborgs kommun på äldreboende där 6- timmars arbetsdag är infört för att råda bot på sjukskrivningar, för hög arbetsbelastning, psykisk ohälsa och dåligt fungerande vård.

Simrishamns kommun är med en åldrande befolkning och en inte tillräckligt positiv inflyttningstrend en bra kommun för en satsning där vi kan bli en attraktiv arbetsgivare som dessutom kan profilera oss med en bra vård och omsorg.

Simrishamns kommun kan som första kommun våga satsa på en långsiktig plan som till en början naturligtvis kommer att kräva en kraftfull finansiell insats, men som med tiden kommer att vara lönande. Tidigare försök i svenska kommuner med 6-timmars arbetsdag har varit upplagda som projekt, redan så tidigt som på 90-talet, men har trots positiva resultat ej blivit permanenta. Inom det privata näringslivet finns dock exempel där de kan visa på bättre lönsamhet, friskare arbetstagare, effektivare arbete och inte kan tänka sig att återgå till 8-timmars arbetsdag.

Yrkande
– Att Simrishamns kommun erbjuder anställda inom vård- och omsorg 6-timmars arbetsdag som heltid.

 

Hanna Dahl
Ledamot i kommunfullmäktige för Fi Österlen
Feministiskt initiativ Österlen
2015-02-26

 

Läs motionen i pdf-format här.