Motion till Simrishamns Kommunfullmäktige angående våldsförebyggande insatser på kommunal nivå, 2015-02-16

Klimatet och attityden hos barn och ungdomar i Simrishamn har hårdnat under de senaste åren och anmälningarna till skolinspektionen för kränkningar är många. Rasismen ökar och får allt starkare fäste i Sverige och så även i Simrishamn. Samtidigt står kommunen inför utmaningen att ta emot och integrera ett stort antal asylsökande barn. Att det uppstår svårigheter har uppmärksammats såväl i skolan som på stan och på Benka Di. Det finns idag en rädsla och en uppgivenhet inför detta fenomen bland personal och föräldrar, trots mycket kompetens och erfarenhet.  För att förhindra ett ytterligare förhårdnat klimat behövs insatser på kommunal nivå. Att inte arbeta förebyggande blir kostsamt för samhället.

Enligt BRÅ 2011 är över 40 % av personer misstänkta för misshandelsbrott och sexualbrott unga män mellan 15-29 år. Det största antalet misstänkta finns bland de runt 15 år och övergreppen sker i skolan. Unga mäns kraftiga överrepresentation i våldsanvändning pekar på att socialiseringen av pojkar är en del av problemet. Föreställningar om maskulinitet hänger ihop med våld och det är viktigt att arbeta med det. Unga behöver hjälp för att förstå och kunna utmana de manliga normerna.

Simrishamn behöver arbeta mer med tidiga och förebyggande insatser. Det finns flera effektutvärderade metoder som FFV- Våldspreventivt centrum arbetar med och som också skolorna i Simrishamn skulle kunna använda. Befintlig personal kan användas, men tid måste frigöras för att leda och genomföra utbildningar och gruppverksamheter för alla kommunens ungdomar. En projektledare behöver utses.

Yrkande

– att Simrishamns kommun satsar på att genomföra en övergripande våldsförebyggande insats där socialtjänst, skola, kultur och fritid gemensamt utbildas och genomför program med ungdomarna i kommunen.

– att kommunen bekostar en sådan satsning med medel från den sociala fonden.

 

Simrishamn den 16 februari 2015
Gudrun Schyman, Lena Ivarsson, Camilla Backman, Hanna Dahl
Feministiskt initiativ Simrishamn

 

Läs motionen i pdf-format här.