Rapport från Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-19

Hela havet stormar

I Simrishamn kommun börjar nu det nya politiska styret gestalta sig i alla nämnder och styrelser. Vi har ju en märklig majoritet bestående av S, C, ÖP, MP och FP. Nya tider innebär nya ledamöter (en del) och och nya placeringar kring mötesbordet. I bun håller numera Borrbybon och socialdemokraten Christer Grankvist i ordförandeklubban. Och så här ser representationen i övrigt ut.

Ledamöter: Christer Grankvist (S), Else-Beth Rolf (S), Katja Åsbäck von Meyburg (FP), Jaennine Olesen (C), Kjell Dahlberg (ÖP), Örjan Liebendörfer (MP), Sven Olsson (M), Julia Persson (M), Thomas Assarsson (SD), Fredrik Öster (FI), Daniel Quartey (FI).

Ersättare: Munira Mijezinovic (S), Lennart Månsson (S), Rolf Hansson (S), Anna Månsson (C), Inga-Lill Cedergren (ÖP), Ove Ljungren (MP), Anne Olofsdotter (M), Emmie Nilsson (M), Jan-Olof Kjellgren (SD), Elisabet Åslund (FI), Jarl Kemnefeldt (M).

Detta skapar en märklig opposition: M, Fi och SD. Självklart har Fi en vilja att diskutera med alla partier i nämnden. Fast något bestående oppositionssamarbete kommer det inte att bli. Vi ska aktivt driva en radikal politik i ensam opposition. Kanske kan vi lyckas med att locka fram lite radikalism hos M. En av ledamöterna för moderaterna bar i alla fall socialiströda skor dagen till ära.

Fi är glada över att vi fått en till ordinarieplats i nämnden. Daniel Quartey kommer att bidra till att det blir fyra(!) produktiva och spännande år.

Dagordningen innehöll endast några få formaliapunkter. Inget dramatiskt eller utmanande. Ett extraärende togs upp och godkändes. Det gällde en utökning av det sökbara programmet på Österlengymnasiet.

Efter mötet tog vi ett eftermöte. Elisabet, Daniel och jag började att dra upp riktlinjer för mandatperioden.

Nästa möte är 14 februari. Så på återhörande.

Vid pennan Fredrik Öster

Stäng meny