Rapport från Kommunfullmäktige 2014-12-18

  • Inläggskategori:Rapport

Året sista kommunfullmäktige i Simrishamn gick av stapeln i måndags, den 15 december. Budgeten var den stora frågan. Men eftersom redan det förra fullmäktigemötet, i november, hade beslutat att skatten skulle vara oförändrad, var det egentligen inte så mycket att prata om. Vi/F! var det enda parti som hade levererat en budget i tid, dvs i juni. Den nyligen sammansatta politiska majoriteten, S, C, FP, ÖP och MP hade fått ihop en gemensam ”regeringsdeklaration” på dryga två sidor. Det var inget fel på den mer än att den var väldigt oprecis och i flera stycken hänvisade till statliga pengar. De som ska komma i och med en ny regering. Och det vet vi nu inte hur det blir med den. Till deras försvar ska sägas att de statliga pengarna inte låg med i kommande års budget men alla satsningar som ska göras på sikt, under mandatperioden, kräver pengar från staten. Lite osäkra prognoser alltså. Moderaterna hade inte lagt någon budget alls inför fullmäktige. Tydligen hade de haft med sig ett A4-papper med ett tabellverk till mötet men det var inget som delades ut till ledamöterna. Märklig tågordning från det parti som ofta talar varmt och brett, och blått, om nödvändigheten att ha ordning och reda i ekonomin.

Vårt förslag byggde på en skattehöjning på 50 öre. Detta för att möjliggöra satsningar på kultur och äldreomsorg och förskola. Fler händer och fötter och huvuden måste till. Som vanligt hade vi också en begäran om att frågor kring jämställdhet och frihet från diskriminering ska in i budgetmålen och dessutom ska arbetet förstärkas med en tjänst, en jämställdhetsstrateg. Inget gehör för det, ännu. Men vi ger oss inte. Just det politikavsnittet, Jämställdhet och antidiskriminering, saknades helt i den nyfunna majoritetens regeringsdeklaration. Minst sagt pinsamt i en kommun som under flera år varit med och med projektmedel finansierat jämställdhetsarbete på alla förvaltningar. Nu verkar det arbetet gå samma väg som i alla andra kommuner där man nöjt sig med projekt. Det tynar bort. Ingen tar ansvar för fortsatt arbete och uppföljning.

Men vi släpper naturligtvis inte frågan. Särskilt inte nu, när polariseringen ökar både i samhället och i politiken. Också vi har ett växande nationalistiskt parti i fullmäktige, nu med representanter i samtliga nämnder och styrelser.

Det kan vara bra att komma ihåg att F! föddes inte primärt som protest mot borgerlig politik. Det var en S-regering då, med stöd av V och MP. F! föddes i en frustration över fortsatta löneskillnader, fortsatt ojämnt familjeansvar, fortsatt våld mot kvinnor, fortsatt sexuell exploatering.

I F! har det också vuxit fram en insikt om att olika diskrimineringar hänger ihop. Ett samhälle närt av kvinnohat rymmer inte bara sexism utan också rasism, homofobi, transfobi och en inskränkt syn på människor med funktionsvariationer. F! finns för att det behövs en rörelse och ett parti som synliggör sammanhang och samband, som ser hur klassamhället, också i sitt motstånd, också i partier och fackförbund, bär på patriarkalt, kolonialt och homofobt tänkande. Rasismen är varken könlös eller klasslös. Homo- och transfobi finns inte i ett vacuum.

Den ideologi som sammansmälter allt förnekande av mänskliga rättigheter är nationalismen. Den ideologi som sätter rätten att vara människa först, oavsett allt, är feminismen. Begreppet Nation står mot Mänskliga rättigheter, Tradition står mot Upplysning, Norm står mot Normkritik.
Den antirasistiska feministiska folkrörelse som idag är F! arbetar långsiktigt och har siktet inställt på mänsklig utveckling och hållbarhet. Vi strävar efter civilisatorisk och samhällelig utveckling. Vi vet att vi är större som människor än vad de stereotypa könsrollerna erbjuder oss och att vi är större som förändringskraft när vi styrs av kärlek i stället för av rädsla.

Nu står vi inför en ny spännande mandatperiod där vi som ledamöter ska lyfta det feministiska och antirasistiska perspektivet i samtliga nämnder och styrelser. Vi är några som hållit på ett tag men vi valde också nya igår. En slutgiltig förteckning kommer snart på hemsidan. Men vid valen igår visade det sig att vi kunde inte ha samma person i Samhällsbyggnadsnämnden och i Myndighetsnämnden, även om det bara var en suppleantplats. Frågorna ligger ibland för nära varandra. Det kan bli jäv. Så vi behöver förstärkning. Är du den person som vill sitta som suppleant i Myndighetsnämnden så hör av dig!

Gudrun Schyman
Som passar på att önska alla God Jul och ett Gott Nytt År fyllt av Feministisk aktivism!