Frågor och svar om Fi och extravalet 2015

  • Inläggskategori:Debatt

Kära medlemmar, som ni nog alla vet så meddelade statsministern i början av december att han har för avsikt att utlysa nyval den 29 december i år. Valet kommer då att äga rum den 22 mars 2015.

Nu går vi alltså in i en ny valrörelse. En valrörelse som sannolikt kommer att präglas av att väljarna förväntas välja mellan blockens redan två fastlagda budgetar eller ett parti som kommer att fälla varje budget. Vi är det enda parti som kan komma in och låsa upp den här pressade och låsta situationen. Vi är nyckeln till förnyelse. Vi kan förnya politiken genom att ge den rödgröna regeringen vårt stöd, utifrån den feministiska och antirasistiska grund vi står på.

Extraval av det här slaget är en extraordinär politisk händelse, vilket kräver särskild hantering. Vi har därför inte samma utrymme och möjlighet att planera valrörelsen som i vanliga riksdagsval. Feministiskt initiativs partistyrelse har här nedan samlat informationen om vad som gäller för vår organisation inför det kommande valet. Informationen finns också på vår hemsida.

SKA FEMINISTISKT INITIATIV STÄLLA UPP I EXTRAVALET 2015?
Ja, det ska vi. I enlighet med våra stadgar fattade kongressen 2013 beslutet om att Feministiskt initiativ skulle ställa upp i val. Eftersom tidsutrymmet inte medger att detta omprövas i februari, konstaterar styrelsen att kongressbeslutet från 2013, om att ställa upp i val gäller även för Extravalet den 22 mars 2015.

KOMMER DET ATT HÅLLAS EN SÄRSKILD VALKONFERENS?
Valmyndighetens tidsramar för valsedlar medger inte att vi utlyser och genomför är särskild valkonferens. Feministiskt initiativs styrelse kommer därför att utgå ifrån tidigare demokratiska beslut från valkonferensen 2014. Med detta följer alltså att kongressen i Örebro den 13-15 februari 2015 kommer att vara en vanlig kongress och inte en valkonferens (som tidigare sagts).

KOMMER F! ATT INGÅ I VALTEKNISK SAMVERKAN MED ETT ANNAT PARTI?
Nej, Feministiskt initiativ är ett självständigt parti med en egen antirasistisk och feministisk ideologisk grund och ställer därför upp till val utifrån detta. Denna fråga är dessutom inte aktuell för något parti i detta extra val, då tidsutrymmet inte medger den demokratiska förankringsprocess som krävs.

HUR KOMMER RIKSDAGSLISTAN ATT UTSES?
Eftersom valkonferensens beslut från 2014 gäller, kommer valberedningen nu att kontakta kandidaterna på riksdagslista som fastställdes då, för att se om de fortfarande kan och vill stå kvar. Vi räknar med att kunna presentera riksdagslistan i mitten av januari.

FÅR F! VALSEDLAR TRYCKTA OCH DISTRIBUERADE?
Vi får valsedlar med partinamn tryckta och distribuerade till alla förvalslokaler och vallokaler på valdagen. Vi får också valsedlar med våra kandidater på tryckta, men dessa behöver vi själva lägga ut i alla vallokaler. Samma regler gäller för oss som för riksdagspartierna.

NÄR KOMMER KAMPANJMATERIALET ATT VARA KLART?
Vi håller på att ta fram en valstrategi och utifrån den kommer vi sedan ta fram ett kampanjmaterial. Detta kommer vara klart till kongressen i mitten av februari. Men håll utkik på webben och följ oss i sociala medier där vi redan nu börjar mobilisera för valrörelse.

HUR TAS VALPLATTFORMEN FRAM?
Eftersom valkonferensens beslut från 2014 gäller, så kommer Styrelsen utifrån det nya politiska läget anpassa den valplattform som fastslogs då. Valplattformen kommer att presenteras på kongressen i mitten av februari.

HUR TAS VALPLATTFORMEN FRAM?
Eftersom valkonferensens beslut från 2014 gäller, så kommer Styrelsen utifrån det nya politiska läget anpassa den valplattform som fastslogs då. Valplattformen kommer att presenteras på kongressen i mitten av februari.

GÅR DET ATT SKÄNKA PENGAR TILL VALFONDEN?
Javisst! Vi öppnar nu valfonden igen med målet att samla in 1 miljon kronor till valrörelsen. Feministiskt initiativs nationella arbete drivs fortfarande av ideella krafter, vi har alltså inga anställda.

PÅVERKAS F!:S PARTISTÖD AV EXTRAVALET?
Partistödet kan komma att påverkas, men vi kommer inte att förlora vårt partistöd genom att ställa upp i valet. Får vi ett högre valresultat i extra valet 2015 än vad vi fick i riksdagsvalet 2014 blir partistödet högre, medan ett lägre valresultat kan ge ett något lägre partistöd. Men vi kommer alltså fortsätta att få partistöd, oavsett hur valresultatet ser ut den 22 mars 2015.