Gudrun Schyman: Fi ska hindra SD:s utpressningspolitik

  • Inläggskategori:Debatt

gs

 

Sverige står inför ett politiskt läge där ett parti med stöd hos en minoritet av befolkningen tillåts diktera villkoren. Det här är en direkt konsekvens av den stelbenta blockpolitik som blockerat handlingskraften i riksdagspolitiken och suddat ut ideologiska skillnader mellan partier. När alla partier glider mot mitten och inte vågar profilera sig ideologiskt av rädsla för att förlora väljare, när det bildas allianser och partier flyter ihop i en enda mittensörja där inget parti vågar stå upp för sina övertygelser, det är då partier som Sverigedemokraterna får fotfäste och vinner mark.

När Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen kommer vi att kunna vara den nyckel som behövs för att låsa upp blockpolitiken. Resultatet blir att vi berövar Sverigedemokraterna möjligheten att bedriva utpressningspolitik.

Feministiskt initiativ går till val som Sverigedemokraternas absoluta motpol. SD vill göra valet till en folkomröstning om invandring, för eller emot öppna gränser. När SD säger stäng gränserna säger Fi öppna gränserna. Vår politik har målen jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet och frihet från alla former av diskriminering. En grundläggande rättighet är att varje människa ska kunna söka skydd undan krig och förföljelse i ett annat land. SD:s politik uppmanar Sverige att bryta mot asylrätten, en mänsklig rättighet som Sverige har förbundit sig till att följa. Sverigedemokraterna har en minoritet av folkets röster, att låta dem sätta den politiska agendan är emot alla demokratiska principer.
I Sverige har vi ett demokratiskt system som innebär att du ska kunna lägga din röst på det parti som bäst stämmer överens med dina personliga värderingar. Med dagens cementerade blockpolitik, där allt är förhandlat och kompromissat i förväg och samlat kring politikens mitt, känner sig allt färre människor representerade. Det öppnar för anti-etablissemangspartier, något som SD varit skickliga på att utnyttja.
Blockpolitiken har tjänat ut. Partierna måste kunna samarbeta över partigränser och hitta konstruktiva kompromisser för att kunna driva Sverige framåt, utan att vara beroende av att blidka ett rasistiskt parti. Även partier med väsensskilda ideologier har sakfrågor där de kan hitta en överenskommelse, det förekommer inte sällan på den kommunpolitiska nivån, men i riksdagen vägrar samma partier att samarbeta, av principskäl.

När Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen gör vi det utan ideologiska lojaliteter, utan förutfattade meningar kring potentiella samarbetspartners i olika sak- frågor och utan principer som stoppar oss från att föra den politik vi tror på.
Vi kommer parlamentariskt att stödja den nu sittande regeringen eftersom deras politik stämmer bättre överens med vår. Inte på alla områden men på många.
Det gäller synen på den generella välfärdspolitikens centrala roll för jämställdhet, det gäller arbetsvillkor och bemanning inom skola vård och omsorg, det gäller den högre ambitionen på hållbarhetsområdet, satsningarna inom kulturområdet, och så vidare. Men vi är också ett oppositionsparti med betydligt högre kvalitativa krav på hur arbetet för att nå jämställdhetsmålen och det antirasistiska arbetet ska bedrivas.
Att inte kunna stoppa ett rasistiskt parti från att utöva utpressning i parlamentet är ett underbetyg för den representativa demokratin. Det visar på behovet av förnyelse, både till form och innehåll. Här har Feministiskt initiativ en nyckelroll.

Gudrun Schyman