Rapport från Kommunstyrelse 2014-12-03

  • Inläggskategori:Rapport

Det var en fyrakiloslunta som ramlade ner i postlådan för två dygn sedan med 37 ärenden inför KS idag. Det poängterades under mötet att det är en omöjlig situation att sätta sig in i ärendena under så kort tid. Förklaringen blev att Ksau-mötet (förberedande inför KS) låg så nära i tid denna gång och så brukar det inte vara. Det bedyras att en digitalisering av ärendeförfarandet är på gång och det var faktiskt några ledamöter som hade ärendena i fungerande ”paddor”.

Ärende 27 var presentation av majoritetens budget. Vid sittande bord fick vi en Samverkansdeklaration avseende politisk inriktning under mandatperioden och både jag och Lena blev lite imponerade över
⁃ att det presenterades en politisk inriktning
⁃ att innehållet bestod av flera punkter där vi tycks eniga med majoriteten.
Den budget vi la redan i juni hade missats att läggas som bilaga initialt, men även den kom fram vid mötet och Lena (KS ledamot för FI) yrkade naturligtvis för denna och poängterade att budgeten inte är ett mål i sig utan ska vara ett medel för att uppnå ett samhälle med jämställdhet, välfärd och hållbarhet. Inget annat parti presenterade ett budgetalternativ.

Den längsta och mest ideologiska debatten rörde ärende 29 ”Taxa ny konstgräsplan”. Bakgrunden är att Simrishamns kommun anlagt en konstgräsplan (där en av KS-ledamoterna befinner sig i jäv-situation då sonen står för underhållet av densamma och han (Håkan Erlandsson, C, lämnade mötet). M hävdade att den av privat bolag anlagda konstgräsplanen i Skillinge utsattes för otillbörlig konkurrens om kommunens taxor låg lägre. Vi yrkade på att en offentlig anläggning som är finansierad med skattemedel skall kunna användas utan kostnad av medborgarna. Majoritetens förslag om en lägre taxa (jämfört med det privata alternativet) gick slutligen igenom.

Det handlade mycket om taxor… Ett ärende rörde anmälningsavgift vad gäller Attefallsärenden och där röstade vi tillsammans med M och SD igenom att det hela gick på återremiss för att eventuellt kunna göra detta till en e-tjänst (som inte skulle betinga en ökad kostnad för handläggning)

Mitt i alltihop under ajournering kopplar flera upp sig och vi blir medvetna om att det blir nyval i Sverige den 22 mars. Ska vi ladda för ny valrörelse – oj,oj.

Oklarhet vad gäller VA taxan. Samhällsbyggnadsnämndens förslag med en viss procentuell ökning hade i KSau försvunnit och istället ersatts av Christer Vigrens (ÖP) förslag som var en lägre procentsats som förklarades med lägre räntor och lite höftad neråt mot en ännu lägre procentuell ökning (M:s förslag). MP:s representant sa ingenting. ÖP:s förslag gick igenom och vi reserverade oss inte, men ställde frågor.

KS beslutade att socialnämnden inom ramen för sin budget ska bistå Kvinno- och brottsofferjouren Sydöstra Skåne med den nödvändiga summan pengar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.

Fem timmar efter start avslutas mötet och då klubbades ändå många ärenden igenom utan nån diskussion och jag är väldigt osäker på om vi missade något som borde tagits upp till diskussion. Ibland går det snabbt…

Eftersom vi lagt en skrivelse till Ksau (som var i förra veckan) ang Gylleboverkets Bio och digitalisering undrade vi var ärendet hamnat. Det tas upp nästa Ksau (17 dec) enligt kansliet och blir inte aktuellt i KS förrän nästa år (dvs för sent för positivt beslut om bidrag), men KS ordförande log och sa att det var ingen fara. Förhoppningsvis går det igenom på något slags informellt sätt. Det såg så ut.

Kommungruppsmötena är ovärderliga – liksom support från er alla inför möten!
Vi lär oss.

Kvällshälsningar från Hanna (ersättare i KS för FI)