Gudrun Schyman: Dra tillbaka budgetförslaget

– Att låta SD:s politiska krav diktera den fortsatta behandlingen av budgeten vore katastrofalt. I det här läget bör regeringen dra tillbaka propositionen och ta upp nya förhandlingar inom ramen för finansutskottets mandat. Det finns en stor mängd utgiftsområden där regeringen och Alliansens partier är helt överens. Och det finns flera områden där något av Alliansens partier är överens med regeringen.

Vad gäller SD:s agerande är Gudrun Schymans analys glasklar:

– SD:s taktik är att sätta hårt mot hårt. De vill få bort den politik och de partier som framhärdar att människor som flyr undan förföljelse, krig och förtryck ska få komma till Sverige och få sin sak prövad. I realiteten betyder det att SD kräver att Sverige ska bryta mot asylrätten.

Det är ett helt orimligt krav, menar Gudrun Schyman, och riktar en uppmaning till de övriga riksdagspartierna:

– Släpp greppet om blockpolitiken och återkom med en proposition som har stöd i riksdagen!

Ekisabeth Ohlson WallinBild: Elisabeth Ohlson Wallin

Läs hela uttalandet från Gudrun Schyman i Feministiskt Perspektiv.

Stäng meny