Lena Ivarsson & Hanna Dahl: Kompakt mansdominans i kommunledningen, Ystads Allehanda 27 november 2014

  • Inläggskategori:Debatt

SimrishamnHur tänkte ni då?

Jämställdhet och kvalitet hänger ihop. Det konstatera SKL (Sveriges kommuner och Landsting) när de summerar den satsning där SKL och kommuner arbetat tillsammans.

Det är en fråga om rättvisa, men det är också en fråga om kvalitet. Blandat är bättre, visar flera forskningsrapporter. Det blir högre utbildningsnivå, större kreativitet i gruppen, bättre ekonomisk effektivitet och bättre lönsamhet. Sedan 2008 har SKL genomfört en särskild satsning med medel från regeringen, för att stärka just kommunernas jämställdhetsarbete: Program för hållbar jämställdhet. Det viktiga med satsningen har varit att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheterna för att få till en långsiktigt hållbar förändring där både rättvisa och kvalitet är i fokus.

Drygt 70 kommuner, landsting, regioner har deltagit i satsningen. Över 100 000 utbildningstillfällen har anordnats. Och resultatrapporterna visar att två av tre deltagande organisationer kan peka på tydliga effekter för invånarna. De största framgångarna finns där kommunens ledning har tagit ett övergripande ansvar och dessutom själva föregått med gott exempel.

Simrishamns kommun är en av de kommuner som deltagit i samarbetet med SKL. Ett treårigt projekt, ”Hållbar jämställdhet”, avslutades förra året. Trots att alla utvärderingar visar att det är nödvändigt med ett fortsatt organiserat och långsiktigt arbete, om man vill hålla kvar och utveckla effekterna av bl.a. de utbildningar som ingått i projektet, har kommunens ledning visat ett massivt ointresse för fortsatta satsningar. T.ex. i form av en jämställdhetsstrateg med uppgift att driva arbetet framåt. Man har hänvisat till att alla har ansvar och att det räcker med att det yttersta ansvaret bärs av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Där, i Kommunens arbetsutskott, är representationen efter valet så här: Karl-Erik Olsson (S), Håkan Erlandsson (C), Christer Vigren (ÖP), Anders Johnsson (M), Christer Akej (M). Total dominans av män! Visst, av de fem ersättarna är fyra kvinnor men ersättare är aldrig med på mötena med mindre än att någon ordinarie är borta. Och det är högst ovanligt.

En kommunledning som består av idel män är förhoppningsvis ett undantag bland de kommuner som arbetat seriöst med jämställdhet men det är trist att behöva skämmas just för Simrishamn!

Lena Ivarsson, Hanna Dahl, Camilla Backman och Gudrun Schyman
Ledamöter i Simrishamns kommunfullmäktige för Feministiskt initiativ