Oppositionen i Simrishamn i valtekniskt samarbete

  • Inläggskategori:Rapport

Fördelningen av de politiska partiernas platser i de större nämnderna och i Kommunstyrelsen riskerar att inte spegla valresultatet. Den politiska majoritet som gått samman för att styra kommunen, S/C/MP/ÖP/FP,  får i förhållande till valresultaten en oproportionerligt stor del av platserna. Efter att den tillträdande majoriteten enats om att utöka antalet platser i några av kommunens centrala nämnder och styrelser, blir obalansen ännu större.

Moderaterna, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har därför idag meddelat valberedningen att vi gör ett valtekniskt samarbete, dvs. vi fördelar platser mellan oss utifrån en samlad beräkningsgrupp, där samtliga partiers mandat ingår. Att rent matematiskt samla allas mandat till en grupp ger en platsfördelning som bättre speglar valresultatet och som ger en mer rättvisande bild av förhållandet mellan majoritet och opposition.

Någon politisk samverkan mellan partierna kommer inte att ske.