Gudrun Schymans svar i SVTs valkompass

  • Inläggskategori:Debatt

Oförtröttlig folkbildare, vill ha kunskap som grund för politik, vill se strukturell analys som grund för strukturella lösningar, värnar vår förmåga att låta oss beröras och tror på att det är genom att beskriva kärleken som vi gör rädslan maktlös. // Gudrun Schyman

 

Valkompass Gudrun

 

Gör kompassen du med för att matcha dig mot Gudrun, eller någon av våra andra riksdagskandidater!