Charlotte Elm Ravn: Skyll inte på flyktingarna, Ystads Allehanda 7 augusti 2014

  • Inläggskategori:Debatt

Svar till Lennart Holmgren, Birgitta Persson, Nanny Rosendahl och Göran Dandelo, SPI Välfärdens företrädare, ”Det handlar visst om pengar”, YA 23 juli.

Nu är det lite snurrigt i argumentationen från SPI Välfärdens företrädare angående flyktingpolitik och ekonomi. Hur kan ni komma fram till att flyktingar håller på att ruinera oss, samtidigt som ni säger att ni aldrig har sett ”korrekta siffror om kostnader och intäkter i migrationspolitiken”?

Jag tror dock inte att det handlar så mycket om siffror och fakta, utan en känsla av orättvisa. Som jag läser det ni skriver är problemet att det är orättvist att många pensionärer har det knapert. Så långt är jag med.

Till exempel kommer hälften av alla kvinnor (invandrade och inrikes födda) som nu går i pension tvingas leva på mellan 5 000 och 8 000 kronor per månad – det som kallas fattigpension. Det tycker jag också är orättvist, men det har ingenting med flyktingar att göra.

Dessa fattigpensionärer skulle inte få det ett dugg bättre om Sverige stängde sina gränser, det finns helt enkelt inget sådant samband. Anledningen är istället att många kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid i låglöneyrken.

Kvinnorna tjänar mindre och är oftare hemma med barnen. Feministiskt Initiativ föreslår därför bland annat en individualiserad föräldraförsäkring och att en jämställdhetsfond införs, som höjer lönerna i kvinnodominerade yrken. Det gäller att adressera problemen rätt och just precis att inte ställa en utsatt grupp mot en annan.

Jag lägger ingen skam på er utan försöker förstå hur ni tänker och redogöra för hur jag ser på saken, och för hur Feministiskt Initiativs politik och värdegrund ser ut. Den skam ni känner får ni ta ansvar för själva. Att känna skam är visserligen inte så konstruktivt, men att känna skuld kan vara sunt. Skuldkänslor har sin grund i att svika sitt eget samvete och är en fråga om moral och värderingar.

Charlotte_Elm_Ravn-c Charlotte Elm Ravn
Feministiskt initiativ