Fi fler än V, MP och FP

  • Inläggskategori:Debatt

Nu har Feministiskt initiativ fler medlemmar än både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet. Enligt Wikipedia även fler medlemmar än Sverigedemokraterna. Därmed skulle Feministiskt initiativ nu vara Sveriges femte största parti – sett till antalet medlemmar.

Amanda_Mogensen_2012_-1Amanda Mogensen

– Vi har lyckats mobilisera den längtan efter förändring som så många bär på. Vi utmanar den traditionella uppfattningen om vad politik är. Vi är en rörelse som både vill och bidrar till att vitalisera demokratin. Det gynnar alla partier och hela den demokratiska beslutsprocessen, säger Amanda Mogensen, kommunikationsansvarig på Fi.

Mogensen menar att det stora antalet medlemmar har stor betydelse för partiet:

– Det är en jättestyrka. Eftersom vi inte får något partistöd saknar vi personal, pengar och kontor, alltså den kommunikativa infrastruktur som behövs, så det vi har nu är engagerade människor som vill hjälpa till att bedriva en valrörelse och vara med och prata om vår politik och vad vi vill. Allt vi är och gör är våra medlemmar.

Amanda Mogensen konstaterar att det växande antalet medlemmar ger styrka men också att det rent organisatoriskt utgör en utmaning för partiet:

– Det är en styrka att vara många. Däremot är det en utmaning att organisera 18 000 personer utan just pengar, personal eller kontor. Det är också en stor utmaning inför riksdagsvalet nu att vi själva måste betala för och få ut valsedlar till alla vallokaler, vilket är en enorm apparat. Storleken på partiet hjälper oss alltså inte i det svenska valsystemet.

Mogensen lyfter även det växande antalet lokalföreningar:

– När vi startade värvningskampanjen hade vi 11 lokalgrupper i Fi, i dag finns det 64 och ytterligare 10 på väg in, så det är inte bara antalet medlemmar som ökar, utan även det politiska engagemanget.

Läs hela artikeln.