Rapport från Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-18

  • Inläggskategori:Rapport

Ett långt men ack så informativt möte.

Informationsärendet om Stationsområdet handlade om att förvaltningen tagit fasta på jämställdhetsplanen som fastställdes 2013-04-03, där det framgår att just detta område måste göras tryggare och säkrare för alla.

Förvaltningen berättade om ny belysning (som egentligen är flyttad belysning) samt bortforsling av cyklar som tydligen ingen äger. Samarbetet mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur/fritids/förvaltningen har gjort att detta arbete går smidigare. Ett nytt grepp som verkligen har alla förutsättningar att bli bra.

Sommarstädning i centrum Simrishamn har inlett ett samarbete med Samhall 7 dagar per vecka. Men ingen resurs till byarna, där gäller brandkårsutryckning ”när det ser för jäkligt ut” Värt att notera var den”nya”papperskorgen i hamnen i Simrishamn som sms-ar till förvaltningen när den är full!

När det gäller våra sju fantastiska hamnar så finns det ett enormt behov av underhåll. Sandsug för muddring kommer att inhandlas när det är möjligt. Problemen är vart man ska göra av det förorenade bottenslammet och om man får muddra överhuvudtaget. Dessvärre är det så att det finns mycket gifter i hamnen vid slipen, både i Simrishamn och i Skillinge (beståndsdelar från bottenfärger). När det gäller de 5 kulturhamnarna kan jag tycka att en PLAN för överlevnad saknas… vad vill man med de hamnarna?

Gång och cykelvägarna i kommunen är ett GIGANTISKT problem p.g.a. eftersatt underhåll under många år. Vi har ca 80 000 kvadratmeter asfalt varav 30 000 kvadratmeter behöver åtgärdas omedelbart. Därtill behöver 30 000 kvadratmeter av de 60 000 kvadratmeterna natursten få en upprustning. Kostnaden beräknas till 70 miljoner under en 5 års period… Man undrar hur detta har fått pågå under alla år?

Översiktsplanen och de inlämnade förslagen diskuterades. Jag tog upp det viktiga med att samråden har en statistik när det gäller kön men den har inte presenterats. Förvaltningens tjänstekvinnor har verkligen gjort detta grundligt, men det framkommer inte (de har varit på pågatåg, byar, skolor varför finns inte denna presentation med?) Fick mothugg direkt från socialdemokraternas talesperson i nämnden som verkligen inte alls förstod varför en ”uppdelning av folk” skulle vara befogad. Det känns rätt tragiskt … nästan overkligt!

Deltog inte i beslutet att förtäta i Hjälmaröd, eftersom det kan komma i konflikt med den skånska utmaningen ”Hushållningen med Skånes mark och vattenresurser”. Dessutom behövs det vattenvårdsinsatser uppströms och det ligger alldeles i närheten. Bättre att säkerställa ovanstående innan ev. byggnation!

VA situationen är fortsatt bekymmersam, eftersom vi inte har någon reservtäkt, men diskussioner pågår med Tomelilla om tillskott. Situationen är mycket allvarlig eftersom vi inte har en enda reservtäkt. Ytterligare ett problem som det blundats för alldeles för länge. Kanske har det varit så att politikerna har varit en aning för ointresserade av vatten och avlopp, speciellt i valtider? Fi gör tvärtom, vi pratar om det innan valet!

Vid pennan
Ingmarie Jacobsen för Fi i Samhällsbyggnadsnämnden

ingmarie