Pressmeddelande: Fi Österlens budget 2015

Enligt tidsplanen för budgetarbetet för 2015-2017 ska budgeten behandlas på Kommunstyrelsens möte idag. Det finns märkligt nog ingen punkt för detta i  kallelsens dagordning och det har inte kommunicerats några nya förutsättningar eller någon revidering av tidsplanen. Intrycket är att den borgerliga alliansen totalt fallit samman och att de tydligen inte går till val på fortsatt samarbete.  Viljan att kommunicera med väljarna om hur man ser på ekonomin i kommunen lyser med sin frånvaro! Enligt uppgift lägger inte heller Socialdemokraterna något budgetförslag vid dagens möte.  Det  går inte att uppfatta detta som något annat än att de ledande partierna i kommunen undergräver respekten för hela budgetprocessen och håller därmed medborgarna ovetande.

Feministiskt initiativ, lämnar in  bifogade förslag till budget idag. Det är en budget i balans, med en klar satsning på kultur, förskola/skola och  socialtjänsten. Vi menar att detta är grundläggande verksamheter för att vi ska kunna färdas väl genom livet och vi tror att vi är många som tycker att det redan nu gått för långt när det gäller nedskärningar och besparingar på det som är själva hjärtat i vårt välfärdssamhälle.

Gudrun Schyman

F! Österlen budget 2015

Stäng meny