Rapport från Kommunfullmäktige 2014-04-01

  • Inläggskategori:Rapport

Extrem kohandel i Simrishamns kommunfullmäktige!

Det fanns många frågor som skulle lösas vid kvällens sammanträde men dåligt förberedda underlag och politiska skiljelinjer gjorde att en hel del ärenden återremitterades.

Den viktiga frågan om Årsredovisningen för hela kommunens verksamhet skickades tillbaka eftersom förslaget till avsättning av det ekonomiska överskottet inte var diskuterat i kommunstyrelsen, som ju har att förbereda ärendena innan fullmäktige. Klantigt! Och det resulterade i att det måste bli ett extra kommunfullmäktige för just detta ärende.

Och så var det frågan om biblioteksfilialerna. Frågan har vandrat fram och tillbaka och nu var det faktiskt en majoritet i Kommunstyrelsen som hade ställt sig bakom Kultur- och Fritidsnämndens förslag, dvs. att de skulle få pengar för att öppna filialerna igen, i alla fall tre. Men då började en extremt obehaglig kohandel. Österlenpartiet lovade att gå med Moderaterna och avslå begäran. I gengäld lovade Moderaterna att stödja Österlenpartiet i ett senare ärende, om ledningen för utvecklingsarbetet i hamnarna. Detta gjordes naturligtvis inte inför öppen ridå utan i en ajournering, paus, med överläggningar i slutet rum. Resultatet blev alltså att Kultur- och Fritidsnämnden inte fick några nya pengar. Filialerna kommer inte att öppnas. Detta trots att en enig Kulturnämnd, som har just Österlenpartiet som ordförande, drivit frågan! När vi sedan kom fram till frågan om ledningsstrukturen för hamnarna så gjorde S och MP och V och Fi gemensam sak och yrkade på återremiss. Detta på goda grunder eftersom det var otydligt när det gällde ansvarsfördelningen mellan hamnarnas egna utveckling och det Marina utvecklingsarbete som pågår i hamnarna, tillsammans med andra organisationer. Under ytan finns personmotsättningar men det kan knappast få vara vägledande för styrningsbesluten, menade vi. Ärendet återremitterades. Alltså – Österlenpartiet sålde ut biblioteken och fick i slutändan ingenting för det. Inte just nu i alla fall. Mer än ett totalt avslöjande av hur ruttet det kan gå till när det till slut bara handlar om makten!

En annan stridsfråga var diskussionen om kommunens medverkan i AV-media. Också där gick samma partier ihop (Fi, S, MP, V) om en återremiss, bl.a. för att få fylligare underlag, t.ex. med fackens skrivelser. Det är ett helt vansinnigt beslut att säga upp avtalet med AV media och tro att lärarna ska fixa undervisningsmaterial själva genom att gå ut och surfa på nätet! Nu fick vi i alla fall hela frågan uppskjuten och förhoppningsvis hinner då fler sätta sig in mer.

Vid tangenterna
Gudrun