Ökande orättvisor beror på ett medvetet val: Gudrun Schyman och Kenneth Hermele, SvD Brännpunkt 14-02-10

”Sverige är ett land som gått itu. Skillnaderna i levnadsnivå, löner, sysselsättning och pensioner ställer systematiskt kvinnor mot män och nykomna mot infödda i en diskriminering som snart hundra år efter det demokratiska genombrottet fortfarande är alarmerande.”

Schyman-Hermele_1131568b      ”En marknad som inte lindas in av samhället blir barbarisk

Stäng meny