”Schyman och Arnholm rök ihop om löner”, Aftonbladet 2014-02-02

  • Inläggskategori:Debatt

”Enligt Schyman är både den nuvarande regeringen, och tidigare, de som är ansvariga.

– Jag och Arnholm ser väldigt olika på möjligheterna att göra något åt problemen. Det krävs mod, för verktygen finns.

Hon vill att Medlingsinstitutet, en statlig myndighet som har ansvar för att lönebildningen i Sverige, ska få ett övergripande ansvar att jobba för jämställda löner. Efter programmet utvecklade hon:

– De manliga dominerade verksamheterna måste stå tillbaka lite tills kvinnorna kommer ikapp. Vi måste våga ta tag i och utmana gamla patriarkala strukturerna som finns inom arbetsmarknadens parter. Men de finns också i politiken och det är därför man inte lyfter de här frågorna, säger hon.”

schymanFoto: Jonas Bilberg