Rapport från Kommunfullmäktige 2014-01-27

Återremiss!?!
Det blev resultatet från kvällens extrainsatta kommunfullmäktigemöte som skulle klubba ett beslut om extra medel till Kultur- och fritidsnämnden. Snopet är bara förnamnet!

Majoritetens beslut i höstas om nedläggning av kommunens biblioteksfilialer har vållat stora protester bland boende på Österlen. En motion lämnades in till fullmäktige i höstas om att skjuta till de 670.000 kr som fattas för att kunna hålla filialerna öppna, och en skrivelse från S har lämnats in med samma krav. Kultur- och fritidsnämnden behandlade begäran i ett extrainsatt nämndsmöte förra veckan och beslutade att gå medborgarförslaget och S-skrivelsen till mötes med en begäran om extra medel från kommunfullmäktige.

Det som såg ut att bli verklighet fick dock ett riktigt överraskande avslut – en halvtimme efter Kommunstyrelsens möte, där två olika förslag om extra medel hade tagits fram, ett från majoriteten utan beloppstak och ett från oppositionen på begärda summan 670.000 kr fick majoriteten inför fullmäktige stora skälvan och kovände! – ”Vi begär återremiss” var det enda kommunalrådet Anders Johnsson sa när han gick upp i talarstolen och skyllde plötsligt på dåligt underlag. Extrainkallade ledamöter till extrainsatta möten för nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige – till en kostnad på runt 80.000 kr – för ingenting! Ingen debatt om biblioteken och majoritetens behandling av frågan! Så synd att Kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Åstrup Persson inte kunde komma ikväll, det hade varit bra att få höra hennes försvar av det hela.

Camilla Backman,
ordinarie i Kultur- och fritidsnämnden
och ersättare i Kommunfullmäktige

Stäng meny