Rapport från Kommunfullmäktige 2013-12-16

  • Inläggskategori:Rapport

Julstämning på årets sista kommunfullmäktige – Långt möte, kort rapport

Vi började tidigt, redan kl. 13, med en genomgång av alla styrelsers och nämnders förslag till nämndmål och investeringsbudget. Det är ett rabblande av siffror och en strid ström av Powerpoints. Förvaltningscheferna är föredragande men egentligen borde det vara nämndernas ordförande. Det handlar ju om målformuleringarna, dvs. de politiska ställningstaganden som ska vara styrande för hur pengarna och ambitionerna ska användas.  Förvaltningschefernas ansvar är verksamheten, själva görandet, och det ska uttryckas i verksamhetsplaner. Tydligen har man haft den ordningen tidigare, att politikerna varit föredragande, men p.g.a. den låga kvaliteten på föredragningarna (!) övergick man till förvaltningscheferna. Ingen bra lösning, särskilt som vi nu, med den nya målstyrningen, också ska bygga upp en organisation som tydliggör ansvarsfördelningen mellan politiken och förvaltningen.

Något att ändra på alltså. Och kanske ska nämndsordförandena skickas på kommunikationskurs. Jag tror det skulle vara en bra investering, också för att alla nu talar om hur viktigt det är med medborgardialogen. Ska den bli verklighet måste fler våga möta sina väljare och vänja sig vid att både lyssna, förklara och försvara.

Med både glögg (alkoholfri), pepparkakor och choklad i pausen blev stämningen vänlig. Den samlade oppositionen, S, F!, MP och V, lämnade in en begäran om ett extra fullmäktige för att ta upp en begäran om pengar till biblioteksfilialerna, men inte ens det förmådde förstöra stämningen. Presidiet konstaterade lugnt att vi var tillräckligt många (en tredjedel av ledamöterna krävs) som hade begärt mötet och att man snarast skulle återkomma med ett förslag på tidpunkt.

Sedan var det bara för alla att önska alla God Jul och Gott nytt År.
Vilket jag härmed också gör!
Gudrun Schyman