Rapport från Kommunstyrelsen 2013-12-04

  • Inläggskategori:Rapport

Så kan det gå när inte blockpolitiken är på!

Kommunstyrelsens sammanträde i onsdags var en heldag präglat av ambitiöst samarbete kring de första stapplande stegen på vägen till målstyrning och en ny organisation för politik och förvaltning.

Alla nämnder hade kommit in med förslag på politiska mål för sin egen verksamhet, i enlighet med de övergripande Strategiska Utvecklingsområdena och Fokusområdena som beslutats inom ramen för Visionsarbetet.

Det är uppenbart att alla ansträngt sig och det är uppenbart att alla har mer att lära. Feministiskt initiativs ledamöter har gjort avtryck i målformuleringarna. Det syns tydligt i mål om jämställda verksamheter och en beskrivning av att politikens mål ska omfatta medborgare av alla olika kön, etnicitet, sexualitet och funktionalitet.

Det är en svår process att gå till att tänka strategiskt och målinriktat (vad ska vi göra) när man tidigare tänkt i praktiska termer (hur ska vi görát). Dessutom ska målen vara möjliga att mäta och följa upp.

Det går trögt och det tar tid men det kommer bli bättre nästa år och ännu bättre nästa år igen. Det var vi alla överens om och det är ändå en fantastisk känsla att märka att alla nu är med i förändringsprocessen. Tvivlare har tappat terräng. Skeptiker har så småningom sett kvalitetsvinster. Motståndet övergår i en samlad rörelse framåt och en övertygelse om att det går att göra bättre än det som är nu.

Fast på slutet av dagen kom den politiska oenigheten upp i full dager. Då handlade det om biblioteksfilialernas vara eller icke vara. På förra kommunfullmäktige debatterades frågan och majoriteten stod fast vid att Kulturen inte skulle tillföras de 670 000 kronor som fattades för att driva filialerna ett år till, och kanske under den tiden diskutera mer kreativa lösningar än att stänga. Nu hade Socialdemokraterna kommit in med en skrivelse där man begärde att kommunstyrelsen skulle skjuta till de pengar som fattades i budget för 2014. 670 000 kronor alltså. Samma förslag som bl.a. F! tidigare lagt i Kulturnämnden.

Alla partier fick alltså en ny chans att rädda ansiktet i biblioteksfrågan. Vi hoppades att åtminstone några skulle ta den. T.ex. Österlenpartiet som ju gått till val på att inga filialer skulle stängas. Men så blev det inte. Moderaterna försökte sig på en undanmanöver genom att yrka på att ärendet skulle skickas till Kultur- och Fritidsnämnden. Varför då? Majoriteten där hade ju för bara en månad sedan sagt nej till en sådan lösning! S, F! och MP var enade men vi var för få. Majoriteten vann. Beslutet om nedläggning ligger kvar. Men vi smider planer i denna fråga. Det kommer mera…

I en annan fråga gick det bättre.  Det gällde ombyggnaden av skolan i Sankt Olof. Det ska in en matsal och ett tillagningskök där, som ska serva förskolan och skolan som nu ska vara i samma byggnad. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag var inte samma lösning som föräldraföreningen och personalen ville ha. Flera partier, bl.a. F!, har informerat sig på plats  och  vi var helt överens med föräldrarnas förslag. Och så blev det. Efter en votering stod det klart att föräldra-och personalförslaget fått flest röster. Österlenpartiet gick på oppositionens (vår) linje. Så kan det gå när inte blockpolitiken är på!

En seger för de aktiva och engagerade lärarna och föräldrarna i Sankt Olof. Och en bra illustration på att samhällspolitiskt engagemang lönar sig.

Så – välkomna som medlemmar!

Vid tangenterna
Gudrun Schyman