Gudrun Schyman svarar Rossana Dinamarca (V) i en debattartikel i Aftonbladet.

  • Inläggskategori:Debatt

”Definieringen av vad som är ”riktig” politik och vad som är något annat, kanske någon form av särintresse, något som särskilt intresserade kan ta hand om, präglar fortfarande politiken. Partierna har kvinnoförbund. De har inga mansförbund, om man nu skulle dela upp politiken efter kön. Vänsterpartiet har inget kvinnoförbund men väl ett särskilt utskott.

Det finns feminister i nästan alla partier. Skälet är att de grövsta uttrycken för synen på kvinnor som mindre värda och maktmässigt underställda männen – lönediskrimineringen och mäns våld mot kvinnor – finns i alla samhällsklasser. Samtidigt är klass klart relevant. Majoriteten av fattiga, i världen och i Sverige, är kvinnor. Lägsta lönerna, den sämsta arbetsmiljön, de mesta otrygga anställningar och den ofrivilliga deltiden har LO-kvinnorna. Men socionomen har också lägre lön än ekonomen. Och kvinnan i skoaffären har deltid när mannen i teknikaffären har heltid. Könskoden slår ut klasskoden.”

Läs hela artikeln i Aftonbladet!