Rapport från Kommunfullmäktige 2013-11-18

  • Inläggskategori:Debatt / Rapport

Biblioteksfilialernas framtid blev huvudfrågan vid måndagens möte. Ett mått  hur viktig frågan är var alla de olika demokratiuttryck som kvällen uppvisade. – ett Medborgarförslag från Mats Forsgren i Skillinge tog förtjänstfullt upp vilken roll ett bibliotek spelar i samhället och uttryckte dessutom stor besvikelse över att kommunen avbrutit en under lång tid fungerande medborgardialog kring frågan. Förslaget var mer pengar till kulturförvaltningen. Samma förslag som F! lagt i nämnden. – en namninsamling med nästan 1500 namn till försvar för biblioteken överlämnades – en interpellation från Lisa Kvarnbäck, MP, utmynnade i en debatt där flera partier deltog.

Anders Johnsson, kommunalrådet, som skulle försvara beslutet om att stänga filialerna, menade att man måste prioritera när pengarna inte räcker till allt och eftersom utlåningen sjunkit blev varje utlåning orimligt dyr och dessutom är de flesta som lånar unga och skolbiblioteken ska finnas kvar ( intressant eftersom de ligger i skolor som alliansen diskuterar att stänga ?!?) och dessutom finns det ideella krafter som vill gå in så egentligen blir det nog faktiskt bättre framöver.

Jag menade att visst ska vi prioritera men vad ska styra prioriteringarna? Rimligen bör det vara våra visioner och mål om att Simrishamn ska vara en ”kulturkommun”, att vi ska förstå kulturens roll i utvecklingen av byarna som bas, hur det ökar attraktionskraften och inflyttningen. Helt enkelt att vi ska låta visioner och strategiska utvecklingsmål och formulerade fokusområden och genomarbetade nämndmål få styra prioriteringarna. Annars är det ju totalt meningslöst med allt jobb som vi lagt ner på detta!?!

Tystnad från kommunalrådet.

Kulturnämndens ordförande, Gunilla Aastrup Persson, fick stå till svars eftersom hennes parti, ÖP, i valrörelsen lovat att varken stänga skolor eller bibliotek i byarna, och hon själv genom sin utslagsröst i nämnden faktiskt varit avgörande för att driva igenom beslutet. F!, S och Mp hade ett förslag om att en enig nämnd skulle gå till kommunfullmäktige och begära mer pengar, just för att slippa stänga biblioteken, men det förslaget röstades alltså ner av den borgerliga alliansen. Hennes ”försvar” var att besparingarna var ”beordrade”. Ett nonsensargument  eftersom ÖP är en del av den styrande makten. Maktinnehav innebär både ansvar och möjligheter men det krävs också mod och självständighet.

Tystnad från kommunalrådet.

Socialdemokraterna har nu lagt in en ”skrivelse”, ett särskilt gräddfilsverktyg som de använder när de snabbt vill få fram en fråga, för andra partier fungerar det inte…, med en begäran om att kulturnämnden ska få de 670 000 kronor som behövs för att kunna hålla biblioteksfilialerna öppna . Självklart kommer vi att stödja detta – ett F!-förslag med S-stämpel – och förhoppningsvis fortsätter också medborgarprotesterna på ett eller annat sätt. Socialdemokraterna frågade också om Anders Johnssons definition på vad ett skolbiblioteken är ( böcker på en hylla, skolbibliotekarie, osv?) och hur hänvisningen till skolbiblioteken står sig om byskolor stänger.

Tystnad från kommunalrådet.

Kulturen skapar liv, också i delar av den politiska arenan.
Gudrun Schyman

Artikel i Ystad Allehanda om debatten och protestlistorna