Rapport från Kommunstyrelsen 2013-10-16

Värva inflyttare!

Som vanligt började kommunstyrelsens möte med öppna föredragningar.  Allmänheten är välkommen men eftersom allmänheten i allmänhet inte känner till det och eftersom det inte står några välkomnande skyltar eller vägvisande pilar på torget är det knappast någon som hittar dit. Inte denna gång heller. Vilket är synd för vi får veta en hel del matnyttigt och det finns möjligheter att ställa frågor direkt till förvaltningscheferna. Så ni som läser detta – håll utkik efter kommunstyrelsens öppna möten. Oftast mitt i månaden och alltid på en onsdag och alltid klockan 13.

Den här gången fick vi reda på att all ärendehantering inom kommunen ska digitaliseras. Slut på papper alltså. Allt ska vara på nätet. Fan tro´t, vi har ju hört talats om det papperslösa samhället tidigare, men det ska bli intressant i alla fall. Kan vi spara träd genom att finnas i molnen så ska vi naturligtvis göra det!

En redogörelse för hur ekonomin ser ut efter ett halvår (=delårsrapport) visar att det håller sig inom ramarna men att det är tack vare dessa AFA-pengar. Det är alltså försäkringspengar som har betalats ut till kommunerna i efterskott och dessa  pengar har räddat kommunen från stora underskott. Förmodligen blir det sådana pengar även 2014 och om man lyssnar på en del partier så märker man att pengarna redan är intecknade, innan de ens kommit. Det farliga med detta är att det ansvar som borde vila över budgetberedningen och synen på ekonomin faktiskt inte tas. Med ökande kostnader och minskande befolkning vore det ganska naturligt att tänka i termer av satsningar för att vända utvecklingen (få mer inflyttning, göra kommunen mer attraktiv genom spännande utveckling inom flera områden, osv) men som vi/ni vet förhindrar majoritetens åtstramningspolitik detta och räddningen från total kollaps blir de här AFA-pengarna. Helt ohållbart i längden.

Befolkningsutvecklingen är fortsatt på minus. År 2013 kommer förmodligen att sluta på en befolkningsminskning på 67 personer. 87 födda och 201 avlidna, 661 inflyttade och 613 utflyttade. Totalt ger det ett netto-underskott. Den ekonomiska prognosen är att varje medborgare ”bär” 44 000 kr/år (skattekraft och utjämningsbidrag från staten).  För en liten kommun och en förhållandevis liten budget spelar varje medborgare roll.

Slutsats – värva inflyttare!  Locka med att de får vara med och skriva kommunalpolitisk historia för här har för första gången i historien ett  ideologiskt självständigt feministparti tagit plats i  parlamentet. Som aktiv medlem får man något att skryta med för sina barnbarn. – Jag var med, kan en säga när barnen får läsa om det här i historieböckerna!

Gudrun Schyman

Stäng meny