Rapport från Socialnämnden 2013-09-16

  • Inläggskategori:Rapport

Dagen börjar kvart i åtta då jag hastar upp för trappan till polishuset där socialtjänsten ligger på andra våningen. Jag hälsar till höger och vänster och Susanne, som jag känner sedan jag jobbade med och kämpade för boenden på Strandvägen 6 för över tio år sedan, bjuder mej på en kopp nybryggt kaffe.  Jag tar med mig koppen och letar efter ett rum för vårt lilla förmöte. Socialdemokraterna står det på ett tjänsterum men där vill sossarna sitta själva utan inblandning av oss andra i oppositionen.  De har avbrutit samarbetet med oss, sedan de surade till för ett år sedan.  Anledningen var då att vi inte tyckte som dem i en viktig demokratisk fråga – vi ansåg nämligen att man självklart ska lyssna på revisionen om de kommer med allvarlig kritik mot hur vi politiker sköter vårt arbete. Det är ju därför vi har en revisionsnämnd.  I detta fall var det utbildningsnämnden som revisionen inte tyckt hade sina åtagande vilket resulterade i att den nämnden inte gavs ansvarsfrihet. Vi höll med revisionen vilket inte sossarna gjorde. Enkelt utryckt.  Utbildningsnämnden avgick men sossarna satte dit samma representanter igen när den nybildades. Det gjorde självklart inte vi. Och jag fattar inte att man överhuvudtaget får återinsätta samma personer som inte beviljats ansvarsfrihet.  Ja mycket är obegripligt i Simrishamns politik och F! är ju med för att räta ut frågetecken. Bland annat.

I mitt irrande runt i korridorerna på socialtjänsten hittar jag inget rum med våra partibeteckningar och går därför ner i korridoren för att be Ann-Christine Bingåker om hjälp.  Utan hennes stenkoll på allt skulle det inte fungera i nämnden. Hon hjälper mig att hitta ett rum där innehavaren är tillfälligt sjukskriven. Jag slår mig ner med mitt kaffe och väntar på mina kamrater.  Vänsterns Anders Arenhag, som har jobbat politiskt vid Gudruns sida för många år sedan då Gudrun var politiker för vänstern i Simrishamn, dyker upp prick åtta och strax efter honom kommer Inga Dahlati som är min medpolitiker för F! och ersätter mej då jag är förhindrad att närvara på nämndsmöten. Anders Arenhags ersättare Berndt som är miljöpartist kommer inte idag. Anders är en klippa att ha i gruppen, alert och erfaren, vi nykomlingar lär oss mycket av honom om kommunpolitiken. Vi går igenom dagens ärenden som idag innehåller en hel del sekretessärenden, det vill säga ärenden som handlar om personer som fått, eller inte fått de insatser de sökt och då är vår uppgift att granska om allt har gått rätt till räta ut eventuella frågetecken. Det kan t.ex. handla om en äldre person som önskat hjälp med strykning men fått avslag, överklagat och fått rätt, eller en funktionshindrad som behöver ledsagning och där kommunens bedömning inte är densamma som den enskildes.  Ibland är sekretessärendena av mer allvarlig karaktär till exempel om hur ett familjehem fungerar.  Hela nämnden är dock inte inblandad i enskilda barnärenden som rör omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU) utan det är ett mindre utskott som diskuterar detta där jag sitter med som ersättare. Vi  i vår lilla grupp diskuterar om vi kan göra gemensam sak när det gäller tillexempel att lägga till en protokollsanteckning eller ett gemensamt uttalande.. (Om vi vill markera att vi tar avstånd för beslut som majoriteten får igenom. ) Sen travar vi in i stora konferenssalen där socialchef, en del tjänstemän och alla politiker i majoriteten redan sitter, (M, ÖP, FP, C,) och tar alla de andra i hand och hälsar.  Sedan slår ordförande Stefan Lamme klubban i bordet och vi börjar nämndsmötet.

En ramöverenskommelse som gäller samverkan runt människor med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa ska undertecknas av socialnämndens ordförande. Det är en gedigen skrivelse som verkligen har satt tummen på hur viktigt det är att människor med olika former av psykisk ohälsa ska känna sig trygga med att all insatser och vårdgivare runt dem vet vad de själva ska göra och även vad andra gör.  Jag saknade dock någon rad i skrivelsen om barn vars föräldrar lider av psykisk ohälsa. I mitt arbete som skolkurator har jag ofta sett hur vården glömmer bort att de finns barn till patienten som också behöver stöd och framförallt, behöver veta vad som ska hända med mamma eller pappa, när de kommer hem t.ex. och vad som händer sedan.

Efter detta hade vi en del verksamhetsuppföljning, och så pratade vi om att kommunen skrivit på ett nytt avtal om att ta emot flyktingar. Det är 81 platser det gäller och en del familjer har redan anlänt, bland annat till Hammenhög.

En sak vi också diskuterade var något som kan vara intressant i samband med framtida samtal om kommunsammanslagning, som ju åter är på tapeten.  Från och med den 3 september 2012 finns en gemensam organisation för Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad när det gäller ansöknings och tillsyns avgifter enligt alkohollagen.  Tvärtom mot vad man tänkte har avgifterna nu skjutit i höjden!  Det innebär t.ex. att det kommer vara svårt för ett mindre Pensionat eller Bed and Breakfast att kunna erbjuda sina gäster ett glas vin till middagen, eftersom tillståndet för detta nästan har dubblerats.

Förövrigt hade vi ytterligare en hel del ärenden men platsen här räcker inte till för allt och vill ni veta mer så är ni alltid välkomna att kontakta mej om detta.

Med vänlig hälsning

Margarethe Müntzing

Socialnämnden (Fi)