Rapport från Fika med Fi i Gladsax 2013-09-22

  • Inläggskategori:Rapport

Fika i Gladsax

Vad är på gång: Visionsarbetet fram mot år 2030. Fokusområden skall omsättas i praktiska mål!

Översiktsplanen: Var bör Simrishamn expandera? Byarnas unika möjligheter. Gudrun betonar – BYN som BAS!

Medborgardialog med invånarna: så kallad samrådstid. Två månader nu under hösten med start i Skillinge den 30/9 och i S:t Olof den 8/10. Medborgardialogen år viktig betonar alla som är där (15 personer).

Fi:s grund idé: ut med BUDGETEN på TORGET, innan den fastslås!  Jämställdhet, nyckelord i all samhällsplanering!

Viljan till förändring genomsyrar kommunen säger Gudrun och alla tycker att det är bra slutord!