Rapport från Kommunstyrelsen 2013-11-11

  • Inläggskategori:Rapport

Kommunstyrelsens majoritet har de patriarkala skygglapparna på plats!

Den stora frågan på kommunstyrelsens möte idag (11 september 2013) var översiktsplanen (ÖP:n). Den har stötts och blötts i olika grupperingar under det senaste året. De om haft mest att säga till om hittills är ”styrgruppen”, bestående av i princip kommunstyrelsens arbetsutskott och några till.  Vanligtvis låter man alla partier vara med i ett sådant här arbete, eftersom det är viktigt med den demokratiska förankringen, men inte i Simrishamn. Det skulle bli för dyrt, var den krystade förklaringen, då när det skulle väljas.

Vi som inte sitter med har  haft särskilda sittningar med tjänstekvinnorna som gör jobbet (samhällsbyggnadsförvaltningens duktiga) så vi har haft möjlighet att komma med en del input. Fi som parti har varit väldigt aktiva och när vi nu ser det förslag till ÖP som ska ut på ”samråd”, dvs medborgarna ska få säga sitt, så ser vi att  flera av våra tankegångar finns med. Bl.a. har man släppt fixeringen vid att göra Simrishamn och Gärsnäs till någon form av centralorter. Nu är det Simrishamn som är rödmarkerad, resten av alla orter har samma färg (på kartan) och alltså samma tyngd. En större tyngd på ”Byarna som bas” alltså. Vilket vi föreslagit. Detsamma gällde Jämställdheten. Vi har fått gehör för att de frågorna ska få ett eget utrymme, att de nationella målen lyfts upp, precis som med miljömålen, och att texten speglar den medvetenhet som finns och de beslut på området som är fattade.

Där fanns alltså ända fram till idag ett särskilt, fristående, jämställdhetsavsnitt, med egen rubrik. Idag var det avsnittet borta. Ingen rubrik, ingen statistik, inga mål. I stället bakas jämställdheten in i begreppet Hållbarhet. Hur då? undrar vän av ordning.

Förklaringen, från politikerna i styrgruppen, företrädda av kommunalrådet, var att ”Är det inte jämställt blir det inte hållbart!” Ja det är naturligtvis ett riktigt konstaterande men det säger inget om hur man ska arbete för att nå dit. Det säger inget om hur det ser ut och hur vi vill ha det. Det säger inget om hur ett genusperspektiv ska genomsyra byggandet och boendet och planeringen av infrastruktur.

Det avsnitt som tidigare fanns i förslaget var inte alltigenom bra men det var ett klart steg framåt och visade att den här kommunen, efter att ha haft ett flerårigt jämställdhetsprojekt, faktiskt förstår nödvändigheten och värdet av att väva in jämställdhetsfrågor i all verksamhet.

Men Moderater och Socialdemokrater i skön förening har en tydlig ambition. De visar den här och de har visat den i fullmäktige. Ambitionen är att det inte får stå ordet Jämställdhet någonstans. Det får inte synas. Och varför? För att det kanske skulle gynna Fi? Kanske någon rent av skulle få för sig att vi/Fi faktiskt påverkar. Jag krävde att avsnittet skulle in igen men det var bara Fi och MP som röstade för det. Två ersättare, en från V och en från FP, gjorde protokollsanteckningar om att de skulle röstat för Fi:s förslag om de hade haft rösträtt.

Nu ska ÖP:n ut på samråd under två månader. Nu har vi alla (medborgare) möjlighet att komma in med synpunkter och förslag. Nu ska vi ta den möjligheten och se till att få in avsnittet om Jämställdhet igen. Det vore ju pinsamt om  Simrishamns kommun antog en ÖP som saknar en medveten hållning till Jämställdheten!

Vid tangenterna
Gudrun Schyman