Rapport från Kommunstyrelsen 2013-06-13

  • Inläggskategori:Rapport

Då Gudrun var på annat håll denna dag fick undertecknad gå in som ersättare.

Som vanligt ett långt sammanträde som började med information från Maria Engberg om att översiktsplanen ska vara klar om två veckor och skickas ut till partierna i början av augusti för synpunkter, för beslut i slutet av augusti.

Så följde information från Madeleine Lundin om Östersjöinitiativet som hon hävdar enbart ska finnas till för att lobba gentemot exempelvis Finansdepartementet för satsningar på näringslivet i kustnära samhällen. Vi var flera som var tveksamma till KIMO Baltic Seas blivande roll och ställde frågor till henne, men hon menade att Kimo endast sysslar med miljöperspektivet. När frågan kom upp till beslut senare blev det faktiskt återremiss, men till KSAU. Och det gällde tyvärr mest finansieringen av deltagandet i nätverket. En besvikelse fanns över blockgränserna men moderaterna (med undantag av Monica Gripp) och sossarna kändes alltför överens om att driva igenom det.

I samverkansavtalet som ska skrivas mellan kommunen och Närpolisen fanns tre huvudområden Trygghet i offentlig miljö, Ungdomars droganvändning och Narkotikabrott utförda av ungdomar. Där yrkade Fi ännu ett huvudområde: Mäns våld mot kvinnor -våld i nära relationer. Efter en förvirrad debatt som verkade grunda sig på att kvinnor minsann kan vara våldsamma mot män också, fick vi faktiskt en konsensus om att Våld i nära relationer ska vara fjärde huvudområdet!

Vår begäran om könsuppdelad statistik röstades däremot som vanligt ner, men där återkommer vi naturligtvis.

Ombyggnad av skolan i St. Olof var en intressant punkt. Ingen vill ju bära hundhuvudet att stänga en byskola och äntligen fick vi till ett enigt beslut om att förskolan och skolmåltidsverksamheten ska flytta in i skolan och att samhällsbyggnadsnämnden i samråd med BUN och kulturnämnden får i uppdrag att göra en projektering där antingen biblioteket eller gympasalen/slöjdsalen blir matsal och att beslut om finansiering fattas av KS efter projekteringen! Som en följd av beslutet kommer 4-6-åringarna fortsätta gå i Kivik, men det är en kompromiss och nu finns i alla fall möjligheten kvar att i framtiden ta tillbaka dem.

Hällristnings- och Magasinfrågan debatterades mycket, men det är tydligt att majoriteten inte vill genomföra det och det blir ingen ansökan till Boverket.

Upphandlingen av turismverksamheten hakade upp sig beroende på att vi under sittande sammanträde fick veta att Ystads Kommun inte hade fattat sitt beslut, de ska MBL-förhandla först. Ystad vill absolut att det inte ska finnas krav på att entreprenören ska hyra befintliga lokaler, vilket Simrishamn krävt.  Nu ville ordförande ha mandat att förhandla vidare öppet med Ystad om ett nytt upphandlingsunderlag där man går Ystad tillmötes. Våra protester föll och nu får KSAU ta frågan vidare…

Konstgräsplan blir det, men i kommunal regi. Dock kommer moderaterna att lämna in en protokollsanteckning som vi inte vet innehållet i.

Vad gäller punkten På väg mot en hållbar jämställdhet i Simrishamns Kommun hade Fi ett tilläggsyrkande om inrättande av en tjänst som jämställdhetsstrateg. Det röstades ner jäms med min fotknöl som redan värker av frakturen.

Det långa sammanträdet avslutades med att kommundirektören Anna Thott informerade om en inspirationsdag hon och Anders Johnsson varit på angående politisk organisation och utvecklingsarbete och sedan beslutade vi att den tidsplan som är föreslagen ska genomföras. Som en följd av detta kommer nästa fullmäktige starta en timme tidigare för att samtliga ledamöter ska utvärdera med tre ord hur vi upplever arbetet i den kommunala politiken. Sedan följer under året ett antal workshops och KS ska göra studiebesök etc.

En utmattad ersättare i Kommunstyrelsen linkade hem vid halv sjutiden.

Vid tangenterna Lena Ivarsson