Kultur – en feministisk angelägenhet!

Just nu pågår arbetet med nästa års budget i Simrishamn och risken är överhängande att stora nedskärningar görs på kultur, ett område som kommunen redan tar ett alldeles för litet ansvar för. Detta vore katastrofalt! Kultur är en ovärderlig del av ett samhälles kärna och handlar om det vi har gemensamt. Därför är det självklart att vi ska ta ett gemensamt och långsiktigt ansvar för kultur!

 

I Skåne tänker var femte man rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag (Yougov mätning, Metro 2013-04-23). En del av de rösterna finns i Simrishamns kommun. I Sjöbo kommun finns Svenskarnas Parti, en fortsättning på Nationalsocialistisk Front, med målet att Sverige ska vara ”Ett etniskt homogent livsrum” (YA 2013-04-24). I deras partiprogram står det att ”Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig alltmer.” Drömmar om ren svenskhet och stängda gränser är en omöjlig önskan om att systematisera bort livets komplexitet och går hand i hand med en tillbakablickande och konserverande kultursyn. De nynationalistiska och de främlingsfientliga rörelserna har alltid sett kultur som en central fråga. Som motkraft vill vi betona vikten av att vi odlar vår empati och vår fantasi och aldrig upphör att tänka självständigt – dvs. inte låter oss styras av fördomar och stereotyper.

 

För alla som vill ha ett jämställt och demokratiskt samhälle fritt från diskriminering, våld och exploatering av människor och natur, krävs en ny helhetssyn på politik och att samarbete sätts före konkurrens och dominans. Välfärdsbegreppet måste fyllas med nya värden, som bygger på mångfald och idén om att människor med skilda grundvärderingar och livsstilar ska kunna leva sida vid sida. Människan är i första hand en kulturell, inte en ekonomisk, varelse. Därför är kultur en viktig politisk fråga och en kraft som måste genomsyrar alla politikområden.

 

Kulturella värden – komplexitet, empati och relationer, känslor och det sinnliga, anses i den västerländska traditionen tillhöra det kvinnliga. De ställs dessutom i motsättning till och underordnas det manliga systematiska och logiska förnuftet. Detta är en anledning till att kultur alltid hamnar längst ner på den politiska dagordningen. Det gör kultur till en feministisk angelägenhet!

 

Charlotte Elm Ravn, ledamot för Feministiskt initiativ i Kultur- och fritidsnämnden, Simrishamn

Camilla Backman, ersättare för Feministiskt initiativ i Kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige, Simrishamn

Gudrun Schyman, ledamot för Feministiskt initiativ i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, Simrishamn

 

Denna text publicerades även i Ystads Allehanda.

Stäng meny