Rapport från Kommunstyrelsen 2013-04-17

  • Inläggskategori:Rapport

Ordet för dagen var Marknadsföring!

Och vet ni vad vi pratade om då?  Jo den nya gymnasieskolan. Projektledaren för arbetet med den nya gymnasieskolan, som förhoppningsvis ska starta höstterminen 2014, var  väldigt klar över vad som nu gällde. Marknadsföring, marknadsföring, marknadsföring. Inget är viktigare om vi ska få kommunens elever att välja att gå kvar i gymnasiet på hemmaplan och få nya att komma hit. Marknadsföring med erbjudande om häftiga lokaler, nya spännande inriktningar och bra personal. I den ordningen.  Därför vill man ha den nya gymnasieskolan i Marint Centrum. Valfisken tycker eleverna är tråkigt. De har gått i det huset i hela sitt liv, på biblioteket och på Bénka di. De vill ha något nytt och fräscht!

 

Hälften av de beräknade eleverna ska komma utifrån. Då krävs det häftiga linjer. Samhällsprogram med olika inriktningar föreslås. En med sport- och fotbollsinriktning, i samarbete med MFF (Fotbollsakademin, redan påbörjat på Korsavadsskolan), en med inriktning på data (appar, film, musik, hemsidor, spel, m.m.) och en estetisk (sång, musik, dans, teater, typ den som funnits). Naturvetenskap får ev. komma senare. Beslutet om lokal är avgörande för att marknadsföringen ska kunna starta. Det är bråttom. Klockan är kvart över tolv!

 

Flera frågor om kollisioner med utvecklingen av fiskerinäringen, KIMO:s verksamhet, arbetsmiljöproblem i hamnen, risker med farligt material, m.m. menade  Anders Johnsson går att lösa. Också frågor om planändringar och byggnadslov (ny entré för skolan, med trappa direkt upp till ovanvåningen som ska ställas i ordning) var det enligt honom inga problem med. Vi vet att det finns ett utbrett motstånd, också inom det dominerande partiet, så frågan är om alternativet Marint Centrum går att genomföra.

 

Vårt, Fi:s, förslag om gymnasiet i Rådhuset och alla förvaltningar, inklusive kommunledningskontoret, till Österlengymnasiet var inte realistiskt om skolan ska komma igång höstterminen 2014, menade man. Kan så vara men hur realistiskt är det att skolan kan vara i Marint Centrum utan att tränga ut fiskerinäringens expansiva planer? Och hur göra med bullerproblem och farlig gas som  finns i hamnen? Och vad kostar kalaset? Allt ska rymmas inom den skolpeng som står till förfogande, enligt förslaget. Hur mycket blir då kvar till undervisningen, frågar man sig oroligt.

 

Personalfrågan, prioritet nummer tre, var uppe. Alla passar inte i ett modernt gymnasium, menade man från projektgruppen. Därför överväger man en lösning där alla lärare får söka om, tillsammans med nya antar jag (?) och de mest meriterade/entusiastiska plockas ut. Ett sätt att kringgå LAS (lagen om anställningsskydd, dvs sist in först ut).

 

Eftersom det hittills utsända underlaget varit knapphändigt, och inte berörd nämnd (Barn och utbildningsnämnden) fått komma med förslag på beslut (bara fått information) lyftes ärendet ut och ska nu tas upp igen på nästa Kommunstyrelse, dvs. den 8 maj. Frågan är om inte vårt förslag ändå är mer långsiktigt hållbart. Kanske kompletterat med att man kan tänka sig en övergångslösning, tills Rådhuset blir färdigt? Vi får diskutera mera!

 

Så något helt annat. En enig Kulturnämnd hade föreslagit att nämnden och kommunstyrelsen skulle dela på finansieringen av en trailer (en visningsfilm) för ett större filmprojekt, avsett för TV, om Österlen. Kostnad 33 000 kronor för Kulturnämnden och lika mycket för Kommunstyrelsen. Inga stora summor alltså. Kommunen skulle få fritt använda den 15 minuter långa filmen i sin Marknadsföring. Producenterna skulle använda för att locka finansiärer till det större projektet (4 x 30 min). Kommunstyrelsen sa nej. Alla utom jag. Kulturnämndens ordförande är ersättare  i Kommunstyrelsen och satt vid väggen utan rösträtt. Hon talade sig varm för varan men det bet inte, inte ens på hennes egna partikamrater.  Sammanfattning – kultur i är i strykklass.

 

Vid tangenterna Gudrun Schyman