Rapport från Kommunfullmäktige 2013-02-25

  • Inläggskategori:Rapport

Oväntat vital debatt om demokratins förutsättningar. Rapport från Kommunfullmäktige 25/2, 2013

En interpellation förändrar inte världen men det var faktiskt en sällsynt vital debatt den första timmen av kommunfullmäktiges möte igår. MP hade lämnat in en interpellation till kommunalrådet om fördelningen av insynsmöjligheterna för oppositionen. I Simrishamn finns idag (det har varit så länge) ett kommunalråd och ett oppositionsråd. De största partierna lägger beslag på de posterna, som är arvoderade. Moderaterna med sin 14 mandat har kommunalrådsposten, i och med bygget av den bräcklig borgerliga alliansen. Socialdemokraterna har med sina 13 mandat oppositionsrådet och skulle vara ett insynsråd också för Fi, MP och V.

Det gick som det gick med det om ni kommer ihåg. För nästan ett år sedan röstade både Fi, MP och V,  tillsammans med M, för att barn- och utbildningsnämnden, BUN,  inte skulle få ansvarsfrihet. S gick i taket och krävde lojalitet. När vi höll oss till sakfrågan sade de via nattliga mail upp bekantskapen. Inget mer samarbete, deklarerade oppositionsrådet.

På den borgerliga sidan har tidigare FP och KD lämnat alliansen. Man röstar oftast med men någon gång ibland mot.

I alla fall har den opposition som består av Fi, MP och V inte haft någon insyn eller några informativa förmöten med S sedan skilsmässodeklarationen. Också i nämnderna har det varit frostigt.

Den rent matematiska konsekvensen av utveckling är att  Fi, MP, V, FP, KD oh SD står utan insyn. Moderaterna har 14 mandat, Socialdemokraterna 13 och övriga partier har tillsammans 14 mandat. Rent matematiskt borde de skattepengar som går till partiföreträdare kanske delas i tre delar. Men denna brokiga skara ”övriga” kan knappast samarbeta. Det som borde vara rimligt är att Kommunstyrelsens arbetsutskott, där besluten egentligen fattas, öppnas för fler partier och att i alla fall alla partier som är med i kommunstyrelsen också har tillträde där.

Eftersom allt detta med fördelningen av pengar till kommunalråden är ett resultat av överenskommelser efter förhandlingar i samband med valresultatet fanns det inget gehör för förändringar från varken M eller S. Vilket är tråkigt eftersom det skulle vitalisera politiken med lite nya ögon och öron i KSAU. Men det är som det är med makten – ingen släpper den ifrån sig frivilligt!

Den öppning som i alla fall kom från oppositionsrådet var att han bjöd in till nytt informativt samarbete. Så vi ska nog nappa på inbjudan, den tid som är kvar på mandatperioden.

Vad som kommer efter valet 2014 kan vi bara spekulera om. För egen del är jag övertygad om att vi/Fi av egen kraft kommer att sitta i alla de rum där besluten fattas. Och när vi väl gör det ska vi se till att öppna dörrarna och ordna ett välbehövligt korsdrag!

Vid pennan Gudrun Schyman