Rapport från Kultur och fritidsnämnden 2013-02-14

  • Inläggskategori:Rapport

Jag är så pass ny i politiken att jag inte gjort dessa erfarenheter förut. Jag har dock hört talas om det – det politiska maktspelet. Det pågår i alla kommuner förmodar jag, såväl som på riksdagsnivå. Just nu är spelet i full gång i Simrishamn. Jag antar att en av anledningarna är att valet närmar sig. Partiers politiska strategier för att minska andra partiers inflytande och makt hör till spelet och kommer till uttryck i insändare, på uttalanden i Kommunfullmäktige, genom pakter vid röstning i ärenden osv. Det är nog inte så konstigt egentligen, men hur långt vissa är villiga att gå är ändå en ny insikt för mig. Den största insikten är att strategierna inte i första hand är byggda på ett politiskt idéprogram, utan på rädslan att förlora politisk makt och därmed också personlig makt. Jag kan förstå de arga och högljudda reaktionerna, de är mänskliga, men det är ändå en besvikelse att inse vad som sätts främst.

I Simrishamn samarbetar nu majoriteten och Socialdemokraterna för att stoppa förslag som gäller medborgares lika rättigheter, jämlikhet och jämställdhet. Ett ganska paradoxalt resultat av att det kommit in ett feministiskt parti i det parlamentariska sammanhanget. Av en del i Kommunfullmäktige är vi mer avskydda än Sverigedemokraterna, det får vi leva med även om det ibland känns jobbig på ett personlig plan. Har man gett sig in i leken får man leken tåla brukar det heta. Ett tydligt och bra exempel är frågan om ansvarsfriheten för BUN som avgjordes i fjol. Där ven partipiskan hårt för att bevara status noll och personlig makt. Vi kunde dock inte frikänna en hel nämnd från ansvar för att rädda en enskild politiker. Priset för det betalar vi nu men det gör inte så mycket. Allvarligare konsekvenser har nämligen seglat upp som hotar demokratin på allvar.

Representanter ur Moderaterna, Österlenpartiet, Centern och Folkpartiet samt naturligtvis Socialdemokraterna var vid kultur- och fritidsnämndens senaste möte nämligen villiga att inskränka alla medborgares möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter. Varför? Feministiskt initiativ deltar för andra året med ett inslag under Vintermys på biblioteket i Simrishamn. Alla kommunens föreningar får varje år en inbjudan att delta med aktiviteter, förra året läste vi barnböcker och i år tänkte vi diskutera om man kan vara man och feminist samt ge boktips. En enig nämnd fördömde vårt deltagande som skandalöst och föreslog framtida förbud mot politiska inslag vid arrangemang på biblioteket. Otroligt men sant. Värst var Socialdemokraterna som ville yrka att vår punkt skulle bort helt och hållet från det redan tryckta programbladet. Endast tack vare att våra anställda på Kultur- och fritidsförvaltningen kan sitt demokratiska uppdrag avstyrdes det hela. Det är jag otroligt tacksam för.

Är nämndens ledamöter medvetna om vad man satt igång? Jag hoppas verkligen det. Eller är man så pass rädd om den politiska makt man har, och därmed den personliga som följer, att man inte ser vart åt det barkar? Fi beskylls ofta för att vara dolda kommunister eller extremister – det är vi inte, tvärtom verkar vi nu vara bland de få som försvarar demokratin och alla medborgares lika rättigheter, oavsett kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, sexuell läggning och trostillhörighet.

Till sist: det är trist med politiker som grundar sitt politiska engagemang på personlig makt eller på rädslan att förlora den. Argumentera öppet för era idéer istället så kan vi mötas där. Titta i era partiers idéprogram, vi har säkert många saker gemensamt. Var inte rädda för att diskutera era politiska idéer med medborgarna oftare än vart fjärde år. Vi är alla bara människor, vare sig vi är förtroendevalda eller väljare. Skapa inte djupare klyftor mellan oss, de är djupa nog som de är.

Vid pennan Camilla Backman, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Läs insändaren i Ystads Allehanda här.