Rapport från Kommunstyrelsen 2013-02-06

  • Inläggskategori:Rapport

Jämställdhet är inte en prioriterad fråga för de ledande politikerna i Simrishamns kommun.

Kanske ingen blir förvånad men ändå är det märkligt med tanke på att det under flera år pågått olika jämställdhetsprojekt i kommunen, delfinansierade av SKL, och att kommunledningen skrivit under den Europeiska deklarationen om jämställdhet. Det pågår ett arbete i förvaltningarna men det verkar som att ingen i ledningen vill kännas vid det och framför allt tycks man inte vilja att det ska bli någon fortsättning.

På kommunstyrelsemötet diskuterades nämligen vad som ska vara Fokusområden framöver. Vilka områden ska vi prioritera och vilka prioriteringar ska styra budgeten. Majoriteten hade lagt ett förslag, med stora brister, och efter synpunkter från Fi, MP och V hade man gjort minimala förändringar. Den största var att sätta dit en mening om att miljöproblem och klimathot ska tas på allvar.

Vi/Fi hade skrivit ett eget förslag (som ni hittar på annan plats här på webben) och vi hade också, som ett andrahandsalternativ, ett nedbantat förslag med konstruktiva förändringar inom ramen för majoritetens förslag. Majoriteten ville inte ändra en stavelse. Ett sista förslag från Fi om att endast lägga till en mening, om att kommunen ska arbeta aktivt och långsiktigt för jämställdhet och mot alla former av diskriminering, avslogs också.

Det är alldeles uppenbart att moderaterna och socialdemokraterna, nu hand i hand, har bestämt sig för att stoppa alla våra initiativ. Det tråkiga är att just på detta område, som i grunden handlar om demokrati och mänskliga rättigheter och inte om pengar, så vittnar alla kommuner om hur viktigt det är att kommunens ledning, både den politiska och den förvaltande, är tydliga med att detta är viktiga frågor, om det ska ge resultat. Nu verkar det snarare som att den politiska ledningen är beredd att låta flera års förändringsarbete gå till spillo, genom att inte se detta som ett prioriterat område för framtiden.
Sista ordet har Kommunfullmäktige den 25 februari. Kom dit och lyssna på debatten!

Vid pennan Gudrun Schyman