Fi Österlen presenterar kommunpolitiska budgetmål 2/4, 2013

  • Inläggskategori:Debatt

Så här såg pressmaterialet ut inför vår pressträff i Simrishamn den 4 februari.

Jämställdhetsmål som grund för all samhällsplanering, byutveckling och medborgardialog i fokus, och budgetarbetet som ett tydligt verktyg för att nå de politiska målen. Detta är några av de kommunpolitiska mål som Feministiskt initiativ presenterade idag på en pressträff i Simrishamn.

– Ett ambitiöst förändringsarbete pågår i kommunen, och nu äntligen närmar vi oss det verkligt intressanta, nämligen formuleringen av de politiska mål som ska vara styrande för budgeten, säger Gudrun Schyman, ledamot i kommunstyrelsen.

– Feministiskt initiativs medlemmar har varit väldigt aktiva under hela processen och vi hoppas nu att alla politiska partier tar målformuleringen och målstyrningen på allvar, dvs. börjar se hur budgeten kan användas som ett verktyg för att uppfylla de politiska målen, fortsätter Gudrun Schyman.

Kommunstyrelsen ska behandla förslag från partierna den 6 februari och slutgiltigt beslut kommer i kommunfullmäktige den 25 februari 2013.

– En av kommunens viktigaste uppgifter är att utveckla demokratin. Ingen ska bli diskriminerad, politiken ska vara transparent, alla medborgare ska få full information om beslut och beslutsunderlag. Demokratisk dialog måste vara ledordet och kulturen ska erkännas som den motor den är i den demokratiska utvecklingen, säger Camilla Backman, ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden.

Några av de viktigaste fokusområdena för Feministiskt initiativ är:
– ett långsiktigt hållbart arbete för jämställdhet och miljö. Jämställdhetsmålen och de miljöstrategiska målen ska ligga till grund för all samhällsplanering.
– att kontrasterna mellan byarna blir utvecklingsfaktorer. Kommunens unika struktur kan vara grund för kreativ och innovativ samverkan mellan skolor, fritid, äldreboende, företagande och hållbar livsmedelsproduktion.
– ett näringslivsarbete som riktas mot tillväxt- och återväxtföretag och som lyfter de kulturella och kreativa näringarna (KKN).
– en satsning på pedagogik i framkant, genuskompetens, trygghet och trivsel i skolorna. Kompetenshöjning är ett led i arbetet att få människor att vilja flytta hit.
– bostadsbyggande för livets alla skeden och inkomster. Särskilt måste bostäder för unga säkerställas.
– att kommunen utvecklar arenor för samtidskonst, scenkonst och litteratur och utifrån jämställdhet och jämlikhet lägger grunden för alla medborgares eget kulturutövande.
– en förstärkt och utvecklad medborgardialog genom fler och förbättrade fysiska och virtuella platser för möten och kommunikation.